Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti, parc.č. 5680/827 a 5680/828 LV 904
89/2024
409,88 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
25/2024
40 000,00 € Obec Ľubietová Obecná píla Ľubietová, s.r.o.
22. Júl 2024
Zmluva oo nájme
26/2024
300,00 € Obec Ľubietová Acemont s.r.o.
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
30/2024
50,00 € Obec Liptovský Trnovec Otília Barthová
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2024
25,00 € Obec Liptovský Trnovec Otília Barthová
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
59/2024
50,00 € Obec Liptovský Trnovec Otília Barthová
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
26/2024
33,20 € Obec Liptovská Lúžna Františka Vojtušová
22. Júl 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-004/2024/LL/1955/4814
245,00 € Obec Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2024/1271
2024/1271
2 500,00 € Obec Libichava Trenčiansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
518/14/2024/39 ä6812/2024/OF-24072)
5 000,00 € Obec Kunová Teplica Košický samosprávny kraj
22. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/58
3 670,62 € Obec Krivany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Júl 2024
Rámcová zlmuva o poskytovaní diétneho stravovania
Rámcová zlmuva o poskytovaní diétneho stravovania
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Gastro DS, s.r.o.
22. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/35/054/436
847,62 € Obec Koškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/398/2014 / 1
10,00 € Obec Kolta Katarína Alaxová
22. Júl 2024
Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SVMI1202202409
0,00 € obec Kobyly ENVI-PAK, a.s.
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová v roku 2024
8 2024
3 425,00 € Obec Klenová Športový klub Klenová
22. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/09/054/57
847,62 € Obec Klátova Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2024/1274
2024/1274
2 380,00 € Obec Ješkova Ves Trenčiansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1224
753,60 € Obec Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Zmluva o združení finančných prostriedkov
ZML. 30/2024
19,00 € Obec Jakubovany Obec Beňadiková