Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k ZM-44-20-1-00084-04110 Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva
DO-93-20-1-00084-04110/01
0,00 € TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva ZML 00274/2024 RE
ZML 00274/2024 RE
13 057,30 € Tatraprim s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
MsÚ 156/2024
1 389,28 € Tatranská Poliklinika - Nový Smokovec, s.r.o., Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva číslo ZML 00271/2024 RE
ZML 00271/2024 RE
14 139,12 € Tatranská mliekareň a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 710/2024
710/2024
0,00 € TatraMed Software s. r. o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
18. Apríl 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu ZBP 4/2024
515/2024
1,00 € TATRAMAT, akciová spoločnosť Mesto Poprad
18. Apríl 2024
Príloha č. 1,2,4 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB ( ďalej len "Zmluva o BBTB")
46002017-prílohy 1,2,4-2024-02
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 24-4-2024
144/24
46,92 € Tamášová Oľga, Tamáš Gál Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca zastúpené Bytovým hospodárstvom, s.r.o., T. Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
10/2024/ŠL
0,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-313-01760
24-313-01760
2 500,00 € Šušľavá mušľa Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121244
330,00 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242812_Z
1 319,99 € ŠTÝL EU s.r.o. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva hrobového miesta
38/24
0,00 € Štefan Vojténi Obec Málaš, Málaš č. 14, 935 67 Málaš
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 29/Ča/2024
Zmluva o nájme bytu č. 29/Ča/2024
0,00 € Štefan Tomčík a manželka Jana Tomčíková Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
17. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300285
574,15 € ŠTEFAN ŠPILÁR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100340
2 216,63 € ŠTEFAN SZALAI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 00486/2024-PNZ -P40031/23.00 - Štefan Struhár
00486/2024-PNZ -P40031/23.00
0,00 € Štefan Struhár Slovenský pozemkový fond
17. Apríl 2024
DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE
24.2.2024-1
0,00 € Štefan Perháč Zoologická záhrada Košice
18. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1584-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Štefan Novotný Železnice Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Č.309070DLW2
20 000,00 € Štefan Mladý Pôdohospodárska platobná agentúra