Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023330/2023
40,00 € prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Národné osvetové centrum
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1013/2023
99,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Anna Piteková
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
848/2023
90,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Mária Radolská
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
975/2023
45,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Gelačáková Viera
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kosihovce
11. December 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kosihovce
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/004/23
64/2023
151 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Municipálny úver - Superlinka
Dodatok č.3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 22/024/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Markovce
11. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
153/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Trenčianska Teplá
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 57/015/23
146/2023
307 242,66 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kolíňany
11. December 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru-Univerzál
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kosihovce
11. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Kosihovce
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/003/23
63/2023
25 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o bežnom účte - sociálny fond
Zmluva o bežnom účte - sociálny fond
0,00 € Prima banka Slovensko TERRA WARANZA, s.r.o.
11. December 2023
Prolongácia úveru
71/016/22
152 025,72 € Prima Banka Obec Ďurďoš
11. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní č. 43/02/82731/2023
43/02/82731/2023
0,00 € PREGO s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. December 2023
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
14i/2023
0,00 € Poradca podnikateľa, s.r.o. Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
11. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve ZM-T-2016/2017
dodatok č. 1 k zmluve ZM-T-2016/2017
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. Školský internát, Karpatská 9, Poprad
11. December 2023
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu - Vyznanie
2023-395
0,00 € POMÁDA Production s.r.o. Mestské kultúrne centrum
10. December 2023
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 22.11.2023
4885-2/2023
3 629,21 € Poľnohospodárske družstvo Svodín Obec Svodín