Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
23Z064
40,00 € Terézia Guttenová Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2023
4/2023
68,00 € Telovýchovná jednota Pokrok Zlatá Idka Gymnázium Štefana Moysesa
1. December 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/02/059/22
28 447,08 € TEKLA, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Z0031
Z0031
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Zuzana Chromčíková
1. December 2023
Dodatok 1 k zmluve o nájme hrobového miesta c. ZML.2020/0100042
INT_193/2023
320,00 € Technické služby mesta Svidník Hamarčáková Mária
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230083
20230083
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Slivková
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230084
20230084
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Valéria Bruňáková
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230085
20230085
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Kudročová
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230086
20230086
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Kristína Ivaňová
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230087
20230087
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Kvetoslava Peterčáková
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230088
20230088
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Katarína Ivanová
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233202
R-10829/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233203
R-10830/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. December 2023
224-2150psk/2023
224-2150psk/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
1. December 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
3/109001/2023/REKL
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta TOMAK, s. r. o.
1. December 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
5/109001/2023/REKL
1 900,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta SYTELI, s. r. o.
1. December 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
4/109001/2023/REKL
1 500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta TLM Trans, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o darovaní
DZ-11/2023-FMMR
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Anamet Slovakia s. r. o.
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0806/2023
1 462 677,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Zmluva č. 1969/5/2023 o poskytovaní služieb
1969/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. OTIS a.s.