Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243397
3628/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580002
085BB580002
48 374,89 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243398
3629/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní praxe
342024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
22. Apríl 2024
Zmluva o využití programu akcelerácie podnikania Startup centra TUKE
148/190120/2024-ATYP
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Alexander Čaniga
22. Apríl 2024
Zmluva o využití programu akcelerácie podnikania Startup centra TUKE
151/190120/2024-ATYP
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Martin Chovanec
22. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA č. 1/2024-DLHM - Fotoelektrónový spektometer XPS RTG
UPJŠ - 180/2024
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Apríl 2024
Zmluva o využití programu akcelerácie podnikania Startup centra TUKE
146/190120/2024-ATYP
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Adam Petík, Marcel Vološin, Matúš Dopiriak, Eugen Šlapak
22. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
20240094-00, 6879/5/2024
1 800,00 € Technická inšpekcia, a.s. NAFTA a.s.
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
519
0,00 € Tedoss, s.r.o. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
520
0,00 € Tedoss, s.r.o. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Tedoss, s.r.o. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín Tatranská mliekareň, a.s.
16/2024
0,00 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00890-Z
SPO-V05-00890-Z
22 800,00 € Tatiana Landová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Inominantná zmluva pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi
34/2024
0,00 € Tatiana Bindzarová – Tomáš Bindzár, Bindzi Mesto Strážske
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo
826/2024
30 000,00 € TANOT s. r. o. Hanušovce nad Topľou
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Peter Tamáši, Mária Tamášiová
098500432400
907,44 € Tamáši Peter Hlavné mesto SR Bratislava
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva na vypracovanie znaleckých posudkov
99/2024-VIII/100
44 000,00 € Talian Juraj Ing. PhD. Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
22. Apríl 2024
Smlouva o výměne a pořaádaní divadelního představení
12/2024
0,00 € Švandovo divadlo na Smíchově Divadlo ASTORKA Korzo 90
22. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
17 2024
579,76 € Štrbavý Marek, Očkaják Viliam Obec Dlhá nad Oravou