Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00867 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00867
49 020,97 € ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2022/03-Pkn-12
109,82 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2022/01-Pkn-12
117,89 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2022/02-Pkn-12
98,53 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
1. December 2022
Dohoda č.22/41/012/105
INE_001/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
2. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
22/38/054/538
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
1. December 2022
Dohoda §10
40/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Rimavské Janovce
1. December 2022
Dohoda § 12
39/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Rimavské Janovce
2. December 2022
Dohoda uzatvorená podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/36/012/20
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Uloža
2. December 2022
Dohoda č. 22/38/010/32 Upsvar SL
2022/12/1
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lesnica
1. December 2022
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-02356/32-NR-2022-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra
2. December 2022
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-00698/32-LO-2022-10
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
1. December 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0412
Zmluva č. 72/2022
27 521,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied v.v.i. Technická univerzita vo Zvolene
1. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1072879
30,00 € Urdová Klaudia Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084ZA450014
084ZA450014
83 710,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083TN440001
083TN440001
88 488,77 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná Pôdohospodárska platobná agentúra
2. December 2022
Dohoda č. 3/2022
744-2022
0,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna Ludrová
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084ZA450012
084ZA450012
13 114,40 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084ZA450045
084ZA450045
19 208,00 € Urbár Stránske, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01581 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01581
4 997,95 € Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Pôdohospodárska platobná agentúra