Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.01.2021
42/2021
7 920,00 € AMG Security s.r.o. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
27. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023307_Z
2 480,00 € AMIGO PRIMA, s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
27. Január 2023
Dodatok č. 7 Zmluvy o prenájme pozemku uzatvorenej dňa 17. decembra 2012
CE č. 149/2022/OÚTT
1 500,00 € AMOS SK s.r.o. Obec Trenčianska Turná
26. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
528/2022
26,00 € Amrichová Zuzana Dulov
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Checkpoint
356/22/CEZ
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o dielo č. 22212001
8/2023-V/23
5 442,37 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
26. Január 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1497/2022/DM
228,79 € Anastázia Sabanošová Prešovský samosprávny kraj
27. Január 2023
NHM 17418/23
NHM/0091/2023
27,00 € Andová Erika, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
26. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k nájomnej zmluve č. 6/2014
1/2023
158,90 € Andrea Vargová Obec Kokava nad Rimavicou
26. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1357/22
5 000,00 € Andrea Balážová Fakultná nemocnica Trenčín
26. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1514/22
5 000,00 € Andrea Beriacová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1556/22
5 000,00 € Andrea Matejovičová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1281SP/UNB/2022
5 000,00 € Andrea Rolincová Univerzitná nemocnica Bratislava
26. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1758/22
5 000,00 € Andrea Ševcová Fakultná nemocnica Trenčín
26. Január 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-011/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa
893,34 € Andrea Šimurdová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1355/22
5 000,00 € ANDREA ŠTEFÁNKOVÁ Fakultná nemocnica Trenčín
26. Január 2023
zmluva o vytvorení diela
06/2023/03
30,00 € Andrea Vrtelová Galéria mesta Bratislavy
27. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela a licenčná zm č. AF3-181/2021
Dodatok č.1_ AF3-181/2021
9 000,00 € Andrej & Andrej s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
26. Január 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1498/2022/DM
86,03 € Andrej Leško Prešovský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0080/2023
2,73 € Andrej Palo Mestské služby Topoľčany, s.r.o.