Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/17/54E/2128
0,00 € AGRO TREND MP s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
Máj
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/2128/2021
0,00 € Agro TREND MP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb – služby spojené so vzdelávaním, I. časť zákazky
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001761-001_2021
3 176,00 € Agroinštitút Nitra Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/1233
0,00 € AGROJAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
11.
Máj
2021
Dodatok o zmene identifikačných údajov č. 04356/2020-PNZ -P41415/15.03 - AGROk východ, s.r.o.
04356/2020-PNZ -P41415/15.03
0,00 € AGROK východ, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2181
0,00 € Ahmet Abdulai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/34/54E/1797
0,00 € AHOJ MEDIA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219058_Z
3 241,26 € AITEC, s. r. o. Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
12.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/09/54E/968
0,00 € AK+ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
608/2021
1 045,00 € akad. mal. Peter Augustovič Slovenská pošta, a. s.
11.
Máj
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2021/0005
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
11.
Máj
2021
Dohoda č. 21/09/54E/914 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dohoda 21/09/54E/914
0,00 € ALASTRA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/46/54E/1357
0,00 € Alena Baltazarovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/755
0,00 € Alena Fabianová ALKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/42/54E/1241
0,00 € Alena Gujdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12.
Máj
2021
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21/01/060/127
2 778,33 € Alena Hrbenková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/03/54E/1300
0,00 € Alena Jiránková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
11.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/969
0,00 € Alena Struhárová - toMY.graphics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
DOHODA č. 21/15/54E/1334 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1334
0,00 € Alena Žitvová - ALENAILS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
12.
Máj
2021
54E Dohoda Opatrenie 2 do 2021
21/01/54E/1080
0,00 € Aleš Jenis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava