Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
82/2021
4 000,00 € Slavka Šuľaková Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
93/2021ST
5 000,00 € Šimon Kováč Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
172/2021ST
5 000,00 € Tomáš Šefčík Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
62/2021ST
5 000,00 € Valentín Harničár Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
15/2021ST
3 000,00 € Zuzana Bródyová Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
59/2021
4 000,00 € Zuzana Poľáková Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
83/2021
4 000,00 € Zuzana Tuhárska Fond na podporu vzdelávania
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123354_Z
4 849,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123349_Z
13 483,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/221
3 652,12 € 7 Sense, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123356_Z
1 380,00 € A-Z Gastro s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123313_Z
19 675,10 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123418_Z
18 291,60 € A.En. Slovensko s.r.o. Okresný súd Dolný Kubín
29.
November
2021
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
20
0,00 € A.En. Slovensko s.r.o. Litterra, n.o.
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403
194 240,00 € Academia Istropolitana Nova Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123790_Z
234,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123793_Z
434,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123003_Z
999,00 € ADIP, spol. s r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2427
0,00 € Adrián Mokoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29.
November
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž č. SMT/54/2020
SMT/54/2020
2 680,00 € Agnesa Domonkosová Univerzita J. Selyeho