Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
239/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
240/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
243/2022
7,00 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2035 na prenájom hrobobého miesta
CIN_090/2022
15,00 € Gonda Jozef Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
244/2022
150,00 € Grofčík Štefan Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_2392022
14,00 € Hangurbadžo Miroslav Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 33/2022
ZOU0762022
350,00 € Henrich Albert Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/015
200,00 € ISA projekta, s. r. o., Námestie Gen. M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom Obec Ostrov
25.
Jún
2022
Poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie
485/2022
500,00 € Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 30/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 30/2021
1 389,00 € Július Tkáč, Dušan Bartek, Mária Barteková, Martin Bartek, Jana Barteková, Martina Andraščiková, Terézia Ivanová, František Kollár, Peter Kollár, PhDr.Gabriela Majorošová,Ing.BoženaUrbancová Obec Fričovce
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva o výkone funkcie stavebného dozoru
SM_057/2022
4 633,00 € Juno s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
7/2022
16 995,00 € Karol Krško,Peter Kalus, Veronika Kalusová, Božena Kuchtová, Tibor Hajský, Erika Hajská, Katarína Túčková, Tomáš Fojtek, Mestečko 16 Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2022
Zmluva č. 22/2022/ZGSe
0,00 € Kocka Štefan, Mgr. art. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
Z/206/2022
146,07 € Korbeľová Klaudia Mesto Trstená
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č.60/2022
Zmluva č. 77/2022/ZOSSe
50,00 € Kováčová Silvia Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 31/2022
ZOU0742022
300,00 € Kožiak Ján Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 31/2022
ZOU0742022
300,00 € Kožiak Ján Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578/2022-2
0,00 € Labda Milan Mesto Vrútky
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € Lekáreň Dr. Max, PharmDr. Monika Langerová Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice