Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-132-05574
21-132-05574
3 500,00 € Art AIR Center s.r.o. Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-01101
21-157-01101
3 500,00 € Artforum Košice s.r.o. Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-354-04164
21-354-04164
3 000,00 € Artforum Košice s.r.o. Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-133-01980
21-133-01980
2 500,00 € Artre, s.r.o. Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/16/54E/2687
0,00 € AUTOHAUS-Hinca, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Júl
2021
Zmluva o dielo na zabezpečenie servisných, mechanických a elektroservisných prác na motorových vozidlách uzatvorená v zmysle ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Z2100131
10 000,00 € AUTOSERVIS JAŠO, s.r.o. Slovenská konsolidačná, a.s.
27.
Júl
2021
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
Z/15/2021
1 776,00 € Axelum, s. r. o. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1063355
550,00 € Baláž Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1063397
1 700,00 € Baláž Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Júl
2021
Príkazná zmluva
21/1/9563/4
491,00 € Barátová Eva, PhDr., MPH Slovenská národná akreditačná služba
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3169/2021-423
5 000,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00682/2021-PKZP-K40087/21.00 - Kočiš Bartolomej, k. ú. Trnkov
00682/2021-PKZP-K40087/21.00
2 519,80 € Bartolomej Kočiš Slovenský pozemkový fond
27.
Júl
2021
Zmluva o dielo č. 1/2021/CDR
9/2021
5 516,49 € BAUMAN stavby, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-245-00391
21-245-00391
10 000,00 € BÁZIS – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-212-00376
21-212-00376
17 000,00 € BÁZIS – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-130-00374
21-130-00374
6 000,00 € BÁZIS – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-141-03409
21-141-03409
1 560,00 € Bc Katarína Šipöcz Svobodová Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-141-02882
21-141-02882
1 040,00 € Bc Kristína Vacek Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-05566
21-131-05566
3 640,00 € Bc. Kristína Gabčová Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-05566
21-131-05566
3 640,00 € Bc. Kristína Gabčová Fond na podporu umenia