Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva č. 3100152025 o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
15/2024
0,00 € Pow-en a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
11. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu 10022246
10022246
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 2024002
0,00 € LEKOS, s.r.o. Základná škola, Školská 2, Michalovce
11. Júl 2024
Zamestnávateľská zmluva DDS - NN Tatry - Sympatia
2/2024
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
11. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
SZ2024/TN1037
744,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Rybany 355
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
TN042406
0,00 € GET PROFI s.r.o. Základná škola, Rybany 355
12. Júl 2024
Podnájomná zmluva
Podnájomná zmluva
1,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen
11. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení servisu, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov
Zmluva o zabezpečení servisu, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov
0,00 € ŠV-SERVICE group JŠ s.r.o. Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
12. Júl 2024
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania
ZŠ 390/2024
0,00 € Hrnček var - Materské centrum Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
12. Júl 2024
Mandátna zmluva
ZŠKL-2024-3.
0,00 € Obec Kysucký Lieskovec Základná škola, Kysucký Lieskovec 208
12. Júl 2024
Poistná zmluva číslo 4810900377
3092024
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Základná škola, Komenského 13, Sabinov
11. Júl 2024
Príkazná zmluva
31/VO/02/2024/PL-KS
0,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Základná škola, J. Stampayho 928/76, Gbelce
11. Júl 2024
Príkazná zmluva
116/VO/01/2024/EL-KS
0,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Základná škola, J. Stampayho 928/76, Gbelce
11. Júl 2024
Zmluva o platení za odber zemného plynu
7/2024
0,00 € Základná škola - VJM Základná škola, J. Stampayho 928/76, Gbelce
11. Júl 2024
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
9102935950
0,00 € SPP, a.s. Základná škola, J. Stampayho 928/76, Gbelce
11. Júl 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
102024
0,00 € Mesto Stará Turá Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
12. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2024DPOZ24699-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
12. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202405-TZ-0781
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
11. Júl 2024
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Sološnica
-CRZ-
0,00 € Majstri elektrikári s.r.o. Základná škola Sološnica
11. Júl 2024
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Sološnica
-CRZ-
0,00 € Majstri elektrikári s.r.o. Základná škola Sološnica