Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Licenčná zmluva
30.11.2023
4 660,00 € SmartBooks, a. s. Základná škola Jána Hollého Šaľa
4. December 2023
Zmluva o dielo
02/2023
0,00 € KN Construkction s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
4. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_48/2023
IVES_ZM_R-48-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Ivana Branislava Zocha
4. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku
39/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Základná škola Hnúšťa
4. December 2023
ESPIK Group s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - od1.1.2024 do 31.12.2024
ZS2023/013/10
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou
4. December 2023
Prenájom tlačiarne NASHUATEC IM350
43/2023
0,00 € Copy Office s.r.o. Základná škola ČSA
4. December 2023
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
10/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
4. December 2023
Lyžiarsky
17/2023
150,00 € Majk, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka
4. December 2023
Preddavky teplo 2024
18/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Základná škola Alexandra Dubčeka
4. December 2023
Poistná zmluva
V/PZ/2023/021
138,99 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Základná škola
4. December 2023
Prenájom telocvične
18/2023
16,00 € Anna Zavadská Základná škola
4. December 2023
Klimatizácia priestorov ZŠ Rajčianska
59/2023
20 088,00 € BASSO Air s. r. o. Základná škola
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SP-2023-19-SOŠE-009
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Základná škola
4. December 2023
Zmluva o sponzorskom dare
262/2023
1 200,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná organizácia OZ DVL pri Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
4. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
141/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Záchranná služba Košice
4. December 2023
Zmluva o právnej pomoci
140/2023
0,00 € JUDr. Jaroslava Paľová, advokátka Záchranná služba Košice
4. December 2023
Zmluva o nájme sociálneho bytu
P120642023
0,00 € Mestská časť Košice-Luník IX Xénia Horváthová
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2952/IV/FMFI/DEK
122,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky www.scio.sk, s.r.o.
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 082020A
D1-04/2023
26 086,99 € OBEC ZÁHORCE WinsGroup s.r.o.
4. December 2023
Licenčná zmluva
313/DF/2023
0,00 € Tomáš Vaněk Vysoká škola múzických umení