Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000135088_001
0,00 € BVS, a.s. Základná škola Plavecký Štvrtok
19. Apríl 2024
zamestnávateľská zmluva DDS
20007124
0,00 € UNIQA d.d.s.,a.s. Základná škola Miloša Janošku, Ul.čs. brigády 4, LM
19. Apríl 2024
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlky za odberné a odovzdávacie miesto
3300082024
0,00 € Pow-en a.s. Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
19. Apríl 2024
Prenájom ročníkovej učebne
JK-12-2024
25,00 € Ing. Eva Turková - správa a údržba bytového fondu Základná škola Janka Kráľa
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestov
16/2024
0,00 € TJ LOKOMOTÍVA Vrútky Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
83/2024
0,00 € Obec Zemianska Olča Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola
19. Apríl 2024
Zmluva o škole v prírode
5/2024
0,00 € Atlantis Levice n.o. Základná škola Dr. Ivana Dérera
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní BOZP,PO,GDPR dodatok č.1
12/2024
0,00 € Safety@Work, s.r.o Základná škola Černyševského
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 17/4/2024
12/2024
1 448,87 € 3 Energy SK, s. r. o. Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva - Ctibor Melich
-CRZ-
0,00 € Základná škola
20. Apríl 2024
Zmluva o prenájme softvéru - SmartBooks a. s.
-CRZ-
0,00 € Základná škola
19. Apríl 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3/2024
200,00 € Obec Nová Bystrica Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica
19. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
004/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Zákamenské služby s. r. o.
19. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002138 Havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel
042/01-016/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Záchranná zdravotná služba Bratislava
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb poistenia prístrojov a elektroniky
039/01-013/2024
56 469,60 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Záchranná zdravotná služba Bratislava
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb havarijného poistenia súboru motorových a prípojných vozidiel
041/01-015/2024
2 096 570,20 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Záchranná zdravotná služba Bratislava
19. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901804 Poistenie prístrojov a elektroniky
040/01-014/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Záchranná zdravotná služba Bratislava
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 72/2023/ZGSe)
206 931,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
33/2024/H
30,00 € Obec Košťany nad Turcom Záborská Jarmila
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500249001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. YIT Slovakia a.s.