DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W454-221-35 zo dňa 20.02.2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.11.2021
Dátum uzavretia:26.11.2021
Dátum účinnosti:30.11.2021
Dátum platnosti do:31.12.2028

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1526/2021
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Objednávateľ:Mesto Spišská Stará Ves
Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovenská republika
IČO:00326526
Dodávateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO:50349287
Názov zmluvy:DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W454-221-35 zo dňa 20.02.2020
ID zmluvy:6057837

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 244 277,05 €
Celková čiastka: 244 277,05 €
Publikoval: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x