Z M L U V A č. E2203 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E2203 08U02 o
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Hlboké nad Váhom
Hlboké nad Váhom 218, 01401 Hlboké nad Váhom, okres Bytča
IČO:36142344
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E2203 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
ID zmluvy:6032323
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 219 242,00 €
Celková čiastka: 219 242,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E2203 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 12.11.2021
D O D A T O K č. 1
219 242,00 € Environmentálny fond Obec Hlboké nad Váhom
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x