D O H O D A číslo: 20/36/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy: 20/36/54E/3871
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO:17282110
Dodávateľ: Marcela Horváthová
SNP 200/133, 059 16 Hranovnica
IČO:5084067
Názov zmluvy:D O H O D A číslo: 20/36/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
ID zmluvy:5043016
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/3871
0,00 € Marcela Horváthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/36/54E/3871 zo dňa 27.10.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/36/54E/3871 zo dňa 27.10.2020
0,00 € Marcela Horváthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Zobrazenia: 0x