Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Centrálneho registra zmlúv je Úrad vlády SR (ÚV SR). ÚV SR zabezpečuje: Obsah stránok a informácie v zmluvách sú v kompetencii jednotlivých rezortov. Na všetkých stránkach sú uvedené informácie o rezorte ktorý informáciu publikoval a dátum, kedy túto informáciu publikoval.