Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Marec
2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/31/059/2
Doplnená
10 560,00 € Mgr. Miriam Genská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/17/054/74
Doplnená
3 668,12 € Pavol Hovorka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
ZML 76/2022 RE
Doplnená
8 996 583,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
30.
Marec
2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Poskytnutie výskumno-vývojových služieb na testovanie izolácie RNA/DNA na klinických vzorkách pre NFP projekt NANOVIR
UPJŠ - 139/2022
Doplnená
18 000,00 € synlab slovakia s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
044/2022/TnUAD
Doplnená
10 511 650,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30.
Marec
2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/39/53G/1
Doplnená
94 909,49 € Služby – Medzilaborce s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
30.
Marec
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/40/060/145
Doplnená
3 954,56 € NOMIMED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
044/VŠMU/2022
Doplnená
700,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
29.
Marec
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
22/27/054/44
Doplnená
0,00 € Pohronské múzeum v Novej Bani Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Marec
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/012/4
Doplnená
0,00 € Creativas made o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
29.
Marec
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 063PO470014
063PO470014
Doplnená
15 000,00 € Kristián Krempaský Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2022
Dohoda číslo 22/17/054/86 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka - Opatrenie č. 2“
22/17/054/86
Doplnená
286 564,35 € Komunitné centrum Kompas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
056/VŠMU/2022
Doplnená
9 142 448,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia online účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
282/2022/SP-R
Doplnená
0,00 € JUNITY, s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Marec
2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOSaUVV-01101/34-IL-2022
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava AGROFARMA, spol. s r.o.
29.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/43/054/62
Doplnená
11 510,64 € HIL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/43/054/69
Doplnená
3 836,88 € JUDr. Hedviga Gallová - advokátska kancelária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
Marec
2022
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2022-010
Doplnená
10,50 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Šablatúra Jozef, Ing.
29.
Marec
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/35/060/23
Doplnená
7 909,15 € DUMIRO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Marec
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5/2022
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Spojená škola, Čadca