Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Jún
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60337/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava "ik" INTERKONTAKT a.s.
21.
December
2018
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0025/18 (53/2018 R-STU)
9704/0025/18
Doplnená
496,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave "Michael Krky"
31.
Január
2013
Kúpna zmluva č.13/22/01/2013
1173/2013/LSR
Doplnená
0,00 € LESY SR, š.p., OZ Košice "POLIKAT" SPÓLKA AKCYJNA
18.
Apríl
2011
Kúpna zmluva č.58/26/2011
CRZ 3407/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance "RAGAS", s.r.o.
23.
Máj
2019
Zmluva o krátkodobej výpožičke, strelnica
BA84/2-125/2019/0815001/0815009-Vzpk
Doplnená
0,00 € SR - Ministerstvo obrany SR "SR-Ministerstvo vnútra, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante
25.
Apríl
2017
Zmluva o vykonaní výskumu štruktúrno-tektonickej stavby horninového masívu v oblasti tunela Višňové a jej vplyvu na geomechanické vlastnosti tunela
P-101-0012/17
Doplnená
50 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií "Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA" , členovia združenia Salini Impregilo S.p.A., DÚHA, a.s.
12.
December
2012
Nájomná zmluva
801453006-3-2012
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
10.
Júl
2014
Nájomná zmluva
801453008-3-2014
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
27.
August
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
776/2013
Doplnená
2 300,00 € Úrad vlády SR „DLANE" občianske združenie
5.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1326/2019
Doplnená
5 000,00 € Úrad vlády SR „KARPATY KOŠICE“
24.
Máj
2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60027/16
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky „LOTOS Kolej“ Spólka z ograniczona
2.
Október
2013
Kúpna zmluva č. 6761/2013/LSR
CRZ 6761/2013/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „RAGAS“, s.r.o.
12.
Január
2015
Kúpna zmluva č. 243/2015/LSR
CRZ 243/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
6.
November
2014
Kúpna zmluva č. 7169/2014/LSR
CRZ 7169/2014//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
7.
Júl
2015
Kúpna zmluva č. 4072/2015/LSR
CRZ 4072/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
1.
Apríl
2015
Kúpna zmluva č. 2114/2015/LSR
CRZ 2114/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
11.
Október
2016
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní podujatia
DNS-2016-09-66
Doplnená
3 000,00 € Divadlo Nová scéna «Pro Decor» Ltd.
20.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/2192
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
7.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/1096
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20.
September
2016
Zmluva č. D - 3/2016 o nájme nebytových prietorov
0301/0092/16
Doplnená
25 692,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 001 Slovakia team, s.r.o.