Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2012
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1
01/2012
Doplnená
0,00 € Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3298
20/26/54E/3298
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPECTRA GASTRO s.r.o.
4.
November
2020
Dohoda č. : 20/26/54E/3300
: 20/26/54E/3300
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
21.
Marec
2019
Dohoda o náhrade za užívanie pozemku
2019/006520-016
Doplnená
0,00 € Zdeno Gál a Karol Horňák s manželkou Danou SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11.
September
2019
Kúpna zmluva č. 13/2019/MPO
2019/006520-098
Doplnená
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
9.
September
2013
Dohoda o realizácii odborného výcviku žiakov
SNM_MRK-INÉ-2013/2852
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredná odborná škola podnikania
3.
September
2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2013/2705
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
9.
December
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Športové stavby, s.r.o.
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3282
20/26/54E/3282
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Štefan Kozár
8.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/4218
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terézia Pisárová
16.
Máj
2017
Zmluva o odbere
CUZ-IVS-148/2017
Doplnená
312,00 € Inštitút pre verejnú správu Tomáš Kriško
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č.26/1/IV.Q.2017
6410-2017-LSR
Doplnená
700,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Vorobeľ - WOOD
21.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3350
20/26/54E/3350
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica TP SOFT, s.r.o.
10.
September
2013
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2422
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum TRENČIANSKE MÚZEUM
29.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3278
20/26/54E/3278
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Učebné pomôcky, s.r.o.
28.
August
2014
Dohoda č.66/§51/2014
p51_67_2014
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ÚPSVaR Prievidza
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3964
Doplnená
0,00 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/270
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/253
Doplnená
300,12 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/252
Doplnená
300,12 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda