Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach INGSTAV GV, s.r.o.
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3010
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ivan Škraban
23.
Máj
2017
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_062-2017_2017
Doplnená
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Jakub Durčák
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3319
20/26/54E/3319
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Cheban
10.
November
2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
108/HA/091115
Doplnená
282,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Janka Kukulíková
27.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59
18/13/059/52
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.
26.
Máj
2020
20/12/54E/2723
20/12/54E/2723
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozef Brecko
17.
December
2019
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
0874
Doplnená
5 800,00 € HOREZZA, a.s. JUDr. Ján Peřina a Mgr. Lenka Peřinová
4.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3276
20/26/54E/3276
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Jaroslav Viglaský, advokát
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č. 9/1/IV.Q.2017
6412-2017-LSR
Doplnená
25 900,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Hnát
19.
September
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Klub leteckých modelárov pri Technickej univerzite v Košiciach
14.
Júl
2014
Zmluva o výpožičke
40/14
Doplnená
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Krajská prokuratúra Prešov
16.
Január
2012
Kúpna zmluva - dodávanie čistiacich prostriedkov
KRU-BYS-ZM-12_2012
Doplnená
14 799,18 € BANCHEM spo.s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku mraz.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-005_2011
Doplnená
19 717,38 € RYBA Košice Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2012
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
KRUB-166-2012
Doplnená
0,00 € Fatra TIP s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6.
December
2012
Zmluva o dielo
Dodatok č.1
Doplnená
0,00 € ALCONET s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2012
Kúpna zmluva na dodávku mäsa v roku 2013
KRUB-161-2012
Doplnená
25 210,00 € Ján Bartánus Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku potravín
KRU-BYS-ZM-182-006_2011
Doplnená
26 020,94 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
20.
Október
2011
Dodatok č.9 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo däa 31.03.2003
KRU-BYS-ZM-147_2011
Doplnená
2 803,27 € Slovak Telekom, a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku cukroviniek a tab.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-007_2011
Doplnená
17 513,67 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján