Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22135/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22135/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum 00164348
26.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/42/54E/2248
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
9.
November
2015
Dohoda č. 6/§56/2015/NS o poskytnutí príspevku na zriadenie CHD alebo CHP
Dohoda č. 6/§56/2015/NS
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
24.
Apríl
2019
Zmluva č. 67/2019 o nájme nebytových priestor
0301/0039/19
Doplnená
2 100,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 1. Československá, spol. s.r.o.
12.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/42/54E/2038
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. Deliace centrum, s. r. o.
27.
November
2013
Rámcová dohoda
1421/2013
Doplnená
812 500,00 € ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2. Pôdohospodárska platobná agentúra 3. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 4. Úrad vlády SR 5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6. Slovenský pozemkový fond
15.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3(A)
20/42/54E/2119
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
23.
December
2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-05/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-05/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov 1.FC TATRAN,a.s.
29.
Marec
2011
Nájomná zmluva č. 8/2011
NZ 8/2011
Doplnená
3 408,75 € Verejné prístavy, a.s. 1.SENIOR CITY
21.
December
2016
21/206/§54-50+/BB
21/2016/§54-50+/BB
Doplnená
3 628,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 12345, s.r.o.
12.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku "Podpora vytvárania pracovných miest"
23/XXI/2013/§54/11042013/BB
Doplnená
5 478,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 12345, s.r.o.
9.
Jún
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
27/§50/PS/2015/BB
Doplnená
4 078,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 12345, s.r.o.
17.
December
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
43/§50/PS/2015/BB
Doplnená
4 078,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 12345, s.r.o.
5.
Jún
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku opatrenie č.3A
20/12/54E/3257
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 2-M-C-H, s.r.o.
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1
20/12/54E/1061
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 2-M-C-H, s.r.o.
15.
December
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/4375
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 20/12/54E/4375
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/2904
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 20/13/54E/2904
30.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4243
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 20/13/54E/4243
18.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/2106
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 24hodín s.r.o.
29.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/2325
20/26/54E/2325
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica 2P dent s.r.o.