Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-180-02107
18-180-02107
Doplnená
3 500,00 € Mgr.art. András Cséfalvay, ArtD. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-351-00993
18-351-00993
Doplnená
200 000,00 € MPhilms s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-351-01786
18-351-01786
Doplnená
15 000,00 € PubRes s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01585
18-120-01585
Doplnená
10 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-170-00751
18-170-00751
Doplnená
4 000,00 € Občianske združenie Kandík-Kakasmandikó polgári társulás Fond na podporu kultúry národnostných menšín
19.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-02233
18-352-02233
Doplnená
3 200,00 € Spolok Srbov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-130-02108
18-130-02108
Doplnená
23 000,00 € Fond kultúry n.f. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01834
18-110-01834
Doplnená
1 817,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor VIDOVÁ Szlovákiai Református Keresztény Egyház - Vígtelkei Egyházközség Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01035
18-120-01035
Doplnená
500,00 € Kultúrne spoločenstvo v Zlatých Klasoch Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01544
18-120-01544
Doplnená
1 200,00 € Kultúrne spoločenstvo v Zlatých Klasoch Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-00168
18-352-00168
Doplnená
1 500,00 € JAMARO Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01945
18-110-01945
Doplnená
900,00 € Občianske združenie Borzova Borzova polgári társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
8.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-410-02227
18-410-02227
Doplnená
4 500,00 € ResArtis Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-130-02371
18-130-02371
Doplnená
31 500,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
24.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-341-02295
18-341-02295
Doplnená
5 472,00 € Mgr. Art Katalin Madarász Decsi Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-130-02380
18-130-02380
Doplnená
5 500,00 € Občianske združenie Roma Production Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01826
18-110-01826
Doplnená
900,00 € „SERMO POPULA" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01806
18-120-01806
Doplnená
2 000,00 € Košický občiansky klub Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01729
18-110-01729
Doplnená
1 150,00 € PHOENIX LUTETIA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-341-02344
18-341-02344
Doplnená
4 000,00 € MgA. Andrej Csillag Fond na podporu kultury narodnostnych mensin