Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/211
Doplnená
900,36 € Obec Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/200
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/207
Doplnená
600,24 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/208
Doplnená
600,24 € Obec Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
4.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3911
Doplnená
0,00 € Rudolf Bažík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Apríl
2011
Revízia pristávacieho rádiolokátora RP-4M, ev.č. RP-104A, Prešov
64000000157
Doplnená
124 317,60 € ALES a.s. Úrad pre investície a akvizície Bratislava
17.
December
2013
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2009/78
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
29.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
Z-154/2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Vranovská nemocnica, a.s.
29.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí služby - Dohľad na vojenských železničných vlečkách
5100002020
Doplnená
9 959,59 € Jana Vladárová, Stavželing SŽI VÚ 5728 Martin
17.
Jún
2014
Zmluva o spolupráci DNS 2014-4-15
DNS-2014-4-15
Doplnená
10 148,40 € Divadlo Nová scéna Wek, s.r.o.
23.
Jún
2015
Zmluva o spolupráci pri klinickom skúšaní
Z-223/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Worldwide Clinical Trials Limited
4.
August
2011
Zmluva o poskytovaní služby
Z-202/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Zdravotná doprava Košice
26.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20215490_Z
Doplnená
5 780,00 € KOVO MZ, spol. s r.o. ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
25.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/41/54E/7256
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Konček ;
13.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
18/12/060/215
Doplnená
3 908,09 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza .iKKolor s.r.o.
30.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
ZM1007106
Doplnená
558,06 € Rozhlas a televízia Slovenska "ArcArt"
27.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201755840_Z
Doplnená
19 248,66 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
25.
September
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
62/2017
Doplnená
5 500,00 € Úrad vlády SR "Dom národov-RADUANA"
3.
Jún
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/12/54E/3137
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
6.
Jún
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60337/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava "ik" INTERKONTAKT a.s.