Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2013/704
Doplnená
0,00 € Slovenská faleristická spoločnosť, o.z. Slovenské národné múzeum
10. Júl 2012
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1
01/2012
Doplnená
0,00 € Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3298
20/26/54E/3298
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPECTRA GASTRO s.r.o.
21. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_282
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola sv.Františka z Assisi
4. November 2020
Dohoda č. : 20/26/54E/3300
: 20/26/54E/3300
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
21. Marec 2019
Dohoda o náhrade za užívanie pozemku
2019/006520-016
Doplnená
0,00 € Zdeno Gál a Karol Horňák s manželkou Danou SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11. September 2019
Kúpna zmluva č. 13/2019/MPO
2019/006520-098
Doplnená
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
453/2020
Doplnená
3 000,00 € Národný ústav detských chorôb Sroková Erika, Bc.
9. September 2013
Dohoda o realizácii odborného výcviku žiakov
SNM_MRK-INÉ-2013/2852
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredná odborná škola podnikania
3. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2013/2705
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
17. Február 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
805/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Syneos Health UK Limited
6. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
337/2021
Doplnená
9 600,00 € Národný ústav detských chorôb Szalayová Monika
9. December 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Športové stavby, s.r.o.
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3282
20/26/54E/3282
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Štefan Kozár
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3321
20/26/54E/3321
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica T Design, s.r.o.
8. September 2021
Zmluva o ubytovaní
302/2021
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Tamášová Bernadett Viktória
8. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/4218
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terézia Pisárová
17. December 2021
Zmluva o poskytovaní prác a služieb, TIMM SLOVAKIA
ÚVTOSM-65/34-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých TIMM SLOVAKIA, s r.o.,
16. Máj 2017
Zmluva o odbere
CUZ-IVS-148/2017
Doplnená
312,00 € Inštitút pre verejnú správu Tomáš Kriško
9. Október 2017
Kúpna zmluva č.26/1/IV.Q.2017
6410-2017-LSR
Doplnená
700,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Vorobeľ - WOOD