Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2021
Zmluva o ubytovaní
302/2021
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Tamášová Bernadett Viktória
8. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/4218
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terézia Pisárová
17. December 2021
Zmluva o poskytovaní prác a služieb, TIMM SLOVAKIA
ÚVTOSM-65/34-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých TIMM SLOVAKIA, s r.o.,
16. Máj 2017
Zmluva o odbere
CUZ-IVS-148/2017
Doplnená
312,00 € Inštitút pre verejnú správu Tomáš Kriško
9. Október 2017
Kúpna zmluva č.26/1/IV.Q.2017
6410-2017-LSR
Doplnená
700,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Vorobeľ - WOOD
21. December 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3350
20/26/54E/3350
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica TP SOFT, s.r.o.
10. September 2013
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2422
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum TRENČIANSKE MÚZEUM
18. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
246/2022
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Turek Jakub, Bc.
29. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3278
20/26/54E/3278
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Učebné pomôcky, s.r.o.
8. August 2022
Zmluva o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok špecializačného štúdia
70/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
28. August 2014
Dohoda č.66/§51/2014
p51_67_2014
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ÚPSVaR Prievidza
5. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3964
Doplnená
0,00 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/270
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/253
Doplnená
300,12 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/252
Doplnená
300,12 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/251
Doplnená
300,12 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/250
Doplnená
300,12 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/248
Doplnená
300,12 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/246
Doplnená
300,12 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Október 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/209
Doplnená
2 100,84 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda