Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_3-2012-6_2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
15. Apríl 2011
Zmluva č.13710520031 na vykonávanie úžitkovosti u oviec
13710520031/PSSR
Doplnená
1 637,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
25. Január 2021
Zmluva o ubytovaní
21/2021
Doplnená
9 600,00 € Národný ústav detských chorôb Saxunová Darina
8. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
273/2022
Doplnená
0,00 € Národný ústav detských chorôb Sihelská Janka
24. Apríl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60075/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
19. August 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2014/2291
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
22. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2013/704
Doplnená
0,00 € Slovenská faleristická spoločnosť, o.z. Slovenské národné múzeum
10. Júl 2012
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1
01/2012
Doplnená
0,00 € Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3298
20/26/54E/3298
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPECTRA GASTRO s.r.o.
21. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_282
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola sv.Františka z Assisi
4. November 2020
Dohoda č. : 20/26/54E/3300
: 20/26/54E/3300
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
21. Marec 2019
Dohoda o náhrade za užívanie pozemku
2019/006520-016
Doplnená
0,00 € Zdeno Gál a Karol Horňák s manželkou Danou SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11. September 2019
Kúpna zmluva č. 13/2019/MPO
2019/006520-098
Doplnená
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
9. September 2013
Dohoda o realizácii odborného výcviku žiakov
SNM_MRK-INÉ-2013/2852
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredná odborná škola podnikania
3. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2013/2705
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
6. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
337/2021
Doplnená
9 600,00 € Národný ústav detských chorôb Szalayová Monika
9. December 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Športové stavby, s.r.o.
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3282
20/26/54E/3282
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Štefan Kozár
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3321
20/26/54E/3321
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica T Design, s.r.o.
8. September 2021
Zmluva o ubytovaní
302/2021
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Tamášová Bernadett Viktória