Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_2_2012
Doplnená
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Suchá Dolina
4. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003070 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003070
Doplnená
20 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Šajdíkove Humence
3. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002838 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002838
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Vyšné Valice
3. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003189 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003189
Doplnená
17 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Zábiedovo
3. Január 2023
Zmluva č. 1389/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1389/2022/OF
Doplnená
6 785,00 € Prešovský samosprávny kraj PaedDr. Patrícia Lorková
17. September 2021
Zmluva o klinickom skúšaní
251/2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Parexel International (IRL) Limited
5. Marec 2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/12/54E/702
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Paulína Štulrajterová - Kozmetický salón Pure
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/12/54E/2369
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Pavla Ondrejková
12. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/393 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/26/54E/393
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Peter Danko
12. Apríl 2011
Zmluva č.13508512034 na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti u oviec
13508512034/PSSR
Doplnená
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
24. August 2012
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-579/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PSI CRO Slovakia s.r.o.
21. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/13/54E/1420
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín R.W.D. TRADE s. r. o.
13. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_3-2012-6_2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
11. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní č.2023CLO00017
780/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Roche Slovensko s.r.o.
15. Apríl 2011
Zmluva č.13710520031 na vykonávanie úžitkovosti u oviec
13710520031/PSSR
Doplnená
1 637,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
25. Január 2021
Zmluva o ubytovaní
21/2021
Doplnená
9 600,00 € Národný ústav detských chorôb Saxunová Darina
8. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
273/2022
Doplnená
0,00 € Národný ústav detských chorôb Sihelská Janka
24. Apríl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60075/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
19. August 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2014/2291
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
22. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2013/704
Doplnená
0,00 € Slovenská faleristická spoločnosť, o.z. Slovenské národné múzeum