Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
September
2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2013/2705
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
9.
December
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Športové stavby, s.r.o.
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3282
20/26/54E/3282
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Štefan Kozár
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3321
20/26/54E/3321
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica T Design, s.r.o.
8.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
302/2021
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Tamášová Bernadett Viktória
8.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/4218
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terézia Pisárová
16.
Máj
2017
Zmluva o odbere
CUZ-IVS-148/2017
Doplnená
312,00 € Inštitút pre verejnú správu Tomáš Kriško
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č.26/1/IV.Q.2017
6410-2017-LSR
Doplnená
700,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Vorobeľ - WOOD
21.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3350
20/26/54E/3350
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica TP SOFT, s.r.o.
10.
September
2013
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2422
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum TRENČIANSKE MÚZEUM
29.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3278
20/26/54E/3278
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Učebné pomôcky, s.r.o.
28.
August
2014
Dohoda č.66/§51/2014
p51_67_2014
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ÚPSVaR Prievidza
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3964
Doplnená
0,00 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/270
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/253
Doplnená
300,12 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/252
Doplnená
300,12 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/251
Doplnená
300,12 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/250
Doplnená
300,12 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/248
Doplnená
300,12 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/246
Doplnená
300,12 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda