Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č.26/1/IV.Q.2017
6410-2017-LSR
Doplnená
700,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Vorobeľ - WOOD
21.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3350
20/26/54E/3350
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica TP SOFT, s.r.o.
10.
September
2013
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2422
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum TRENČIANSKE MÚZEUM
29.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3278
20/26/54E/3278
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Učebné pomôcky, s.r.o.
28.
August
2014
Dohoda č.66/§51/2014
p51_67_2014
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ÚPSVaR Prievidza
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3964
Doplnená
0,00 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/270
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/253
Doplnená
300,12 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/252
Doplnená
300,12 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/251
Doplnená
300,12 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/250
Doplnená
300,12 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/248
Doplnená
300,12 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/246
Doplnená
300,12 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/209
Doplnená
2 100,84 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/206
Doplnená
600,24 € Obec Povoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/249
Doplnená
300,12 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/201
Doplnená
900,36 € Obec Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22.
November
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
19/04/52A/64
Doplnená
319,26 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
19/04/52A/37
Doplnená
319,26 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/202
Doplnená
600,24 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda