Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/550
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Milan Holý
4. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3283
20/26/54E/3283
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milan Koman
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3292
20/26/54E/3292
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milion Club BB&LM s.r.o.
18. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_CPZA-ON-150/2014_2014
Doplnená
1 038,95 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
10. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO2-SC211-2019-54/01
OPKZP-PO2-SC211-2019-54/01
Doplnená
1 937 341,01 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. September 2023
Zmluva o ubytovaní
347/2023
Doplnená
3 360,00 € Národný ústav detských chorôb Mokrišová Jasmína
11. Február 2020
Zmluva o ubytovaní
47/2020
Doplnená
2 040,00 € Národný ústav detských chorôb Mušuková Mária
12. Január 2012
Zmluva o nájme
SNM-R-NZ-2012/131
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania
18. Marec 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV–2014/418
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
14. Január 2020
Zmluva o vypožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-BB_ZM_0002-2020_2020
Doplnená
0,00 € Dušan Kučera (FO) MV SR v zastúpení riaditeľ KR PZ Banská Bystrica
31. Júl 2018
Rámcová kúpna zmluva č. 59/2018
CRZč.5803/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik N A V A N s.r.o.
5. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4228
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Nemesis Corp. s.r.o
8. Apríl 2021
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 809/2021
809/2021
Doplnená
58 682,88 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. December 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3468
20/26/54E/3468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica NERA SLOVAKIA, spol. s r.o.
17. Jún 2019
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-55/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVARTIS Slovakia, s.r.o.
11. Október 2013
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-360/2013
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVEL, spol. s r.o.
31. August 2021
Zmluva o nájme
406/2021
Doplnená
2 640,00 € Univerzitná nemocnica Martin NUBIUM, s.r.o.
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024/ZD zo dňa 14.3.2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024/ZD
Doplnená
0,00 € G.Z.Bau, s.r.o. OBEC KOMOČA
4. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002962 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002962
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Krušetnica
22. Október 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_9_2012
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Nová Ľubovňa