Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2013
Kúpna zmluva č.6/01/03/2013
5024-2013-LSR
Doplnená
2 200,00 € VACULKOVA s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
459/2020
Doplnená
7 200,00 € Národný ústav detských chorôb Ližička Ľubomír
30. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3270
20/26/54E/3270
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ľubomíra Zúbeková
24. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1077
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ľuboš Maršalka st
11. December 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4512
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Lucia Budjačová
4. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3288
20/26/54E/3288
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Marek Potančok
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3336
20/26/54E/3336
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mária Sluková
17. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3533
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mário Šimka - MŠ KOVO
2. August 2021
Zmluva o ubytovaní
265/2021
Doplnená
1 200,00 € Národný ústav detských chorôb Marková Zuzana, Bc.
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3307
20/26/54E/3307
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Maroš Seman
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3295
20/26/54E/3295
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Martin Caban - ONE TAXI
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3325
20/26/54E/3325
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Matej Baláž
21. September 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní odborných vyšetrení krvi
Z-233/2017
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MEDIALYZ, s.r.o.
29. September 2016
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2016/3077
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Mesto Turany
1. Júl 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2013 R-STU , ŠD Dobrovičova ul. 14
9012/0052/13
Doplnená
1 678,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MFI, s. r. o.
3. Január 2023
Zmluva č. 1380/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1380/2022/OF
Doplnená
52 083,00 € Prešovský samosprávny kraj Mgr. Tomáš Balogh,
28. September 2015
zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2007/30 Dodatok č. 1/2015
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
3. August 2018
Zmluve o nájme služobného bytu - byt č. 2, Továrenská 10, Kremnica
SHNM-OSNM4-2018/000764-028
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michaela Moravíková
27. September 2018
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
155/2018/PN
Doplnená
70,00 € Umelecký súbor Lúčnica Michal Freriks
5. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3294
20/26/54E/3294
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Michal Miklóši