Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/12/54E/2369
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Pavla Ondrejková
12.
Apríl
2011
Zmluva č.13508512034 na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti u oviec
13508512034/PSSR
Doplnená
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
24.
August
2012
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-579/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PSI CRO Slovakia s.r.o.
13.
Apríl
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_3-2012-6_2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
15.
Apríl
2011
Zmluva č.13710520031 na vykonávanie úžitkovosti u oviec
13710520031/PSSR
Doplnená
1 637,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
24.
Apríl
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60075/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
19.
August
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2014/2291
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
22.
Apríl
2013
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2013/704
Doplnená
0,00 € Slovenská faleristická spoločnosť, o.z. Slovenské národné múzeum
10.
Júl
2012
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1
01/2012
Doplnená
0,00 € Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3298
20/26/54E/3298
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPECTRA GASTRO s.r.o.
4.
November
2020
Dohoda č. : 20/26/54E/3300
: 20/26/54E/3300
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
21.
Marec
2019
Dohoda o náhrade za užívanie pozemku
2019/006520-016
Doplnená
0,00 € Zdeno Gál a Karol Horňák s manželkou Danou SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11.
September
2019
Kúpna zmluva č. 13/2019/MPO
2019/006520-098
Doplnená
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
9.
September
2013
Dohoda o realizácii odborného výcviku žiakov
SNM_MRK-INÉ-2013/2852
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredná odborná škola podnikania
3.
September
2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2013/2705
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
9.
December
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Športové stavby, s.r.o.
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3282
20/26/54E/3282
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Štefan Kozár
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3321
20/26/54E/3321
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica T Design, s.r.o.
8.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/4218
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Terézia Pisárová
16.
Máj
2017
Zmluva o odbere
CUZ-IVS-148/2017
Doplnená
312,00 € Inštitút pre verejnú správu Tomáš Kriško