Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3307
20/26/54E/3307
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Maroš Seman
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3295
20/26/54E/3295
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Martin Caban - ONE TAXI
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3325
20/26/54E/3325
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Matej Baláž
21. September 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní odborných vyšetrení krvi
Z-233/2017
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MEDIALYZ, s.r.o.
29. September 2016
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2016/3077
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Mesto Turany
1. Júl 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2013 R-STU , ŠD Dobrovičova ul. 14
9012/0052/13
Doplnená
1 678,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MFI, s. r. o.
3. Január 2023
Zmluva č. 1380/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1380/2022/OF
Doplnená
52 083,00 € Prešovský samosprávny kraj Mgr. Tomáš Balogh,
28. September 2015
zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2007/30 Dodatok č. 1/2015
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
3. August 2018
Zmluve o nájme služobného bytu - byt č. 2, Továrenská 10, Kremnica
SHNM-OSNM4-2018/000764-028
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michaela Moravíková
27. September 2018
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
155/2018/PN
Doplnená
70,00 € Umelecký súbor Lúčnica Michal Freriks
5. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3294
20/26/54E/3294
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Michal Miklóši
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/550
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Milan Holý
4. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3283
20/26/54E/3283
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milan Koman
9. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3292
20/26/54E/3292
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milion Club BB&LM s.r.o.
18. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_CPZA-ON-150/2014_2014
Doplnená
1 038,95 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
11. Február 2020
Zmluva o ubytovaní
47/2020
Doplnená
2 040,00 € Národný ústav detských chorôb Mušuková Mária
12. Január 2012
Zmluva o nájme
SNM-R-NZ-2012/131
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania
18. Marec 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV–2014/418
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
14. Január 2020
Zmluva o vypožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-BB_ZM_0002-2020_2020
Doplnená
0,00 € Dušan Kučera (FO) MV SR v zastúpení riaditeľ KR PZ Banská Bystrica
31. Júl 2018
Rámcová kúpna zmluva č. 59/2018
CRZč.5803/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik N A V A N s.r.o.