Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_9_2012
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Nová Ľubovňa
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/155
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Omšenie
24.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_2_2012
Doplnená
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Suchá Dolina
4.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003070 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003070
Doplnená
20 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Šajdíkove Humence
3.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002838 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002838
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Vyšné Valice
3.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003189 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003189
Doplnená
17 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Zábiedovo
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/12/54E/2369
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Pavla Ondrejková
12.
Apríl
2011
Zmluva č.13508512034 na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti u oviec
13508512034/PSSR
Doplnená
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
24.
August
2012
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-579/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PSI CRO Slovakia s.r.o.
21.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/13/54E/1420
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín R.W.D. TRADE s. r. o.
13.
Apríl
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_3-2012-6_2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
15.
Apríl
2011
Zmluva č.13710520031 na vykonávanie úžitkovosti u oviec
13710520031/PSSR
Doplnená
1 637,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
24.
Apríl
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60075/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
19.
August
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2014/2291
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
22.
Apríl
2013
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2013/704
Doplnená
0,00 € Slovenská faleristická spoločnosť, o.z. Slovenské národné múzeum
10.
Júl
2012
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1
01/2012
Doplnená
0,00 € Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3298
20/26/54E/3298
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPECTRA GASTRO s.r.o.
4.
November
2020
Dohoda č. : 20/26/54E/3300
: 20/26/54E/3300
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
21.
Marec
2019
Dohoda o náhrade za užívanie pozemku
2019/006520-016
Doplnená
0,00 € Zdeno Gál a Karol Horňák s manželkou Danou SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11.
September
2019
Kúpna zmluva č. 13/2019/MPO
2019/006520-098
Doplnená
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica