Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2013 R-STU , ŠD Dobrovičova ul. 14
9012/0052/13
Doplnená
1 678,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MFI, s. r. o.
28.
September
2015
zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2007/30 Dodatok č. 1/2015
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
3.
August
2018
Zmluve o nájme služobného bytu - byt č. 2, Továrenská 10, Kremnica
SHNM-OSNM4-2018/000764-028
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michaela Moravíková
27.
September
2018
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
155/2018/PN
Doplnená
70,00 € Umelecký súbor Lúčnica Michal Freriks
5.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3294
20/26/54E/3294
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Michal Miklóši
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/550
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Milan Holý
4.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3283
20/26/54E/3283
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milan Koman
9.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3292
20/26/54E/3292
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milion Club BB&LM s.r.o.
18.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_CPZA-ON-150/2014_2014
Doplnená
1 038,95 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
11.
Február
2020
Zmluva o ubytovaní
47/2020
Doplnená
2 040,00 € Národný ústav detských chorôb Mušuková Mária
12.
Január
2012
Zmluva o nájme
SNM-R-NZ-2012/131
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania
18.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV–2014/418
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
14.
Január
2020
Zmluva o vypožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-BB_ZM_0002-2020_2020
Doplnená
0,00 € Dušan Kučera (FO) MV SR v zastúpení riaditeľ KR PZ Banská Bystrica
31.
Júl
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 59/2018
CRZč.5803/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik N A V A N s.r.o.
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4228
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Nemesis Corp. s.r.o
8.
Apríl
2021
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 809/2021
809/2021
Doplnená
58 682,88 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3468
20/26/54E/3468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica NERA SLOVAKIA, spol. s r.o.
17.
Jún
2019
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-55/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVARTIS Slovakia, s.r.o.
11.
Október
2013
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-360/2013
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVEL, spol. s r.o.
4.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002962 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002962
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Krušetnica