Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2011
Dodatok č. k Čiastkovej kúpnej zmluve zo dňa 27.12.2010
KRU-BYS-ZM-48-007_2011
Doplnená
0,00 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29. December 2011
Kúpna zmluva na dodávanie nápojov
KRU-BYS-ZM-182-008_2011
Doplnená
13 142,23 € Sintra s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
18. Január 2012
Kúpna zmluva -dodávanie zmrzliny a nanukov
KRU-BYS-ZM-12-001_2012
Doplnená
810,93 € Nowaco Slovakia s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6. Február 2012
Kúpna zmluva-Dodávanie ovocných koncentrátov
KRU-BYS-ZM-12-002_2012
Doplnená
0,00 € TROPICO Juice s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2011
Pranie prádla
KRU-BYS-ZM-182-001_2011
Doplnená
0,00 € Spoločnosť HILARION s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
3. Január 2012
Kúpna zmluva na dodávku chleba a pečiva
KRU-BYS-ZM-182-012_2011
Doplnená
0,00 € VČELA-Lippek k.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29. December 2011
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
KRU-BYS-ZM-182-010_2011
Doplnená
18 278,95 € Fatra TIP s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
30. Máj 2011
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby
KRUB-48-010_2011
Doplnená
97,01 € GAJOS, s.r.o. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2011
Dodávanie sladkého pečiva
KRU-BYS-ZM-182-004_2011
Doplnená
0,00 € Pekáreň MARBORKA s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6. September 2011
Zmluva o dodávke plynu
KRU-BYS-ZM-120_2011
Doplnená
0,00 € SPP a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
17. December 2013
Rámcová kúpna zmluva
KRUB-143/2013
Doplnená
0,00 € TROPICO Juice s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2011
Dodávanie cukrárenských výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-002_2011
Doplnená
0,00 € Maxim 2001 s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
31. Marec 2011
Mandátna zmluva - služby PO a BOZP
KRU-BYS-ZM-48-005_2011
Doplnená
219,91 € GAJOS s.r.o. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6. September 2011
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny
KRU-BYS-ZM-122_2011
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
23. Január 2014
Mandátna zmluva
KRUB-22/2014
Doplnená
0,00 € TENDER Consulting s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2012
Kúpna zmluva
KRUB-165-2012
Doplnená
13 175,73 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
8. Február 2017
Zmluva o odvoze a likvidácii z triedeného zberu
KRUB-19-2017
Doplnená
0,00 € Verejnoprospešné služby L.Mikuláš Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
460/2020
Doplnená
3 000,00 € Národný ústav detských chorôb Laurincová Daniela
28. August 2018
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-194/2018
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Leaders & Partners (L&P reality), s.r.o.
9. Október 2017
Kúpna zmluva č.11/1/IV.Q.2017
6411-2017-LSR
Doplnená
53 900,00 € František Hamšík - FERAD Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik