Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/550
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Milan Holý
4.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3283
20/26/54E/3283
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milan Koman
9.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3292
20/26/54E/3292
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Milion Club BB&LM s.r.o.
18.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_CPZA-ON-150/2014_2014
Doplnená
1 038,95 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
11.
Február
2020
Zmluva o ubytovaní
47/2020
Doplnená
2 040,00 € Národný ústav detských chorôb Mušuková Mária
12.
Január
2012
Zmluva o nájme
SNM-R-NZ-2012/131
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania
18.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV–2014/418
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
14.
Január
2020
Zmluva o vypožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-BB_ZM_0002-2020_2020
Doplnená
0,00 € Dušan Kučera (FO) MV SR v zastúpení riaditeľ KR PZ Banská Bystrica
31.
Júl
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 59/2018
CRZč.5803/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik N A V A N s.r.o.
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4228
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Nemesis Corp. s.r.o
21.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3468
20/26/54E/3468
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica NERA SLOVAKIA, spol. s r.o.
17.
Jún
2019
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-55/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVARTIS Slovakia, s.r.o.
11.
Október
2013
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-360/2013
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NOVEL, spol. s r.o.
4.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002962 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002962
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Krušetnica
22.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_9_2012
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Nová Ľubovňa
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/155
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Omšenie
24.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012
KM_ZM_KM_KO_2012_135_2_2012
Doplnená
3 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra Obec Suchá Dolina
4.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003070 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003070
Doplnená
20 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Šajdíkove Humence
3.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002838 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002838
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Vyšné Valice
3.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003189 o poskytnutí dotácie zo štáítneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003189
Doplnená
17 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Zábiedovo