Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2020
Úspešne na trhu práce
20 / 12 / 51 A 2 / 4
Doplnená
6 384,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza JKBOZ s. r. o.
26. Máj 2020
20/12/54E/2723
20/12/54E/2723
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozef Brecko
17. December 2019
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
0874
Doplnená
5 800,00 € HOREZZA, a.s. JUDr. Ján Peřina a Mgr. Lenka Peřinová
4. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3276
20/26/54E/3276
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Jaroslav Viglaský, advokát
9. Október 2017
Kúpna zmluva č. 9/1/IV.Q.2017
6412-2017-LSR
Doplnená
25 900,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Hnát
18. Január 2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/12/54E/79
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Mokrá
19. September 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Klub leteckých modelárov pri Technickej univerzite v Košiciach
3. Január 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-048
Doplnená
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Klub vodáctva a raftingu Starý Dunaj
18. August 2021
Zmluva o ubytovaní
285/2021
Doplnená
1 200,00 € Národný ústav detských chorôb Koblišková Ivana
3. Január 2023
Zmluva č. 1364/2022/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1364/2022/OF
Doplnená
114 772,00 € Prešovský samosprávny kraj Košická arcidiecéza, Košická arcidiecéza
25. Január 2021
Zmluva o ubytovaní
11/2021
Doplnená
6 480,00 € Národný ústav detských chorôb Koštialová Slávka, MUDr., Mgr.
14. Júl 2014
Zmluva o výpožičke
40/14
Doplnená
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Krajská prokuratúra Prešov
16. Január 2012
Kúpna zmluva - dodávanie čistiacich prostriedkov
KRU-BYS-ZM-12_2012
Doplnená
14 799,18 € BANCHEM spo.s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29. December 2011
Kúpna zmluva na dodávku mraz.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-005_2011
Doplnená
19 717,38 € RYBA Košice Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2012
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
KRUB-166-2012
Doplnená
0,00 € Fatra TIP s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6. December 2012
Zmluva o dielo
Dodatok č.1
Doplnená
0,00 € ALCONET s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28. December 2012
Kúpna zmluva na dodávku mäsa v roku 2013
KRUB-161-2012
Doplnená
25 210,00 € Ján Bartánus Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29. December 2011
Kúpna zmluva na dodávku potravín
KRU-BYS-ZM-182-006_2011
Doplnená
26 020,94 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
20. Október 2011
Dodatok č.9 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo däa 31.03.2003
KRU-BYS-ZM-147_2011
Doplnená
2 803,27 € Slovak Telekom, a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29. December 2011
Kúpna zmluva na dodávku cukroviniek a tab.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-007_2011
Doplnená
17 513,67 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján