Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2021
Zmluva o ubytovaní
285/2021
Doplnená
1 200,00 € Národný ústav detských chorôb Koblišková Ivana
14.
Júl
2014
Zmluva o výpožičke
40/14
Doplnená
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Krajská prokuratúra Prešov
16.
Január
2012
Kúpna zmluva - dodávanie čistiacich prostriedkov
KRU-BYS-ZM-12_2012
Doplnená
14 799,18 € BANCHEM spo.s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku mraz.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-005_2011
Doplnená
19 717,38 € RYBA Košice Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2012
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
KRUB-166-2012
Doplnená
0,00 € Fatra TIP s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6.
December
2012
Zmluva o dielo
Dodatok č.1
Doplnená
0,00 € ALCONET s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2012
Kúpna zmluva na dodávku mäsa v roku 2013
KRUB-161-2012
Doplnená
25 210,00 € Ján Bartánus Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku potravín
KRU-BYS-ZM-182-006_2011
Doplnená
26 020,94 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
20.
Október
2011
Dodatok č.9 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo däa 31.03.2003
KRU-BYS-ZM-147_2011
Doplnená
2 803,27 € Slovak Telekom, a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku cukroviniek a tab.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-007_2011
Doplnená
17 513,67 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6.
Apríl
2011
Dodatok č. k Čiastkovej kúpnej zmluve zo dňa 27.12.2010
KRU-BYS-ZM-48-007_2011
Doplnená
0,00 € CBA VEREX a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávanie nápojov
KRU-BYS-ZM-182-008_2011
Doplnená
13 142,23 € Sintra s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
18.
Január
2012
Kúpna zmluva -dodávanie zmrzliny a nanukov
KRU-BYS-ZM-12-001_2012
Doplnená
810,93 € Nowaco Slovakia s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6.
Február
2012
Kúpna zmluva-Dodávanie ovocných koncentrátov
KRU-BYS-ZM-12-002_2012
Doplnená
0,00 € TROPICO Juice s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2011
Pranie prádla
KRU-BYS-ZM-182-001_2011
Doplnená
0,00 € Spoločnosť HILARION s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
3.
Január
2012
Kúpna zmluva na dodávku chleba a pečiva
KRU-BYS-ZM-182-012_2011
Doplnená
0,00 € VČELA-Lippek k.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
KRU-BYS-ZM-182-010_2011
Doplnená
18 278,95 € Fatra TIP s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
30.
Máj
2011
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby
KRUB-48-010_2011
Doplnená
89,00 € GAJOS, s.r.o. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
28.
December
2011
Dodávanie sladkého pečiva
KRU-BYS-ZM-182-004_2011
Doplnená
0,00 € Pekáreň MARBORKA s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
6.
September
2011
Zmluva o dodávke plynu
KRU-BYS-ZM-120_2011
Doplnená
0,00 € SPP a.s. Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján