Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2012
Zmluva č. 316/2012 o prechodnom ubytovaní
316/2012
Doplnená
122,24 € Technická univerzita v Košiciach František Spišák
30. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3301
20/26/54E/3301
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica GP media s.r.o.
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3320
20/26/54E/3320
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Gustáv Pleško
1. December 2022
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z-442/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice HEDAK, s.r.o.
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
464/2020
Doplnená
3 000,00 € Národný ústav detských chorôb Holúbková Mária
5. Máj 2021
Zmluva o ubytovaní
167/2021
Doplnená
7 200,00 € Národný ústav detských chorôb Hrádeková Veronika, Bc.
7. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
456/2020
Doplnená
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Hubinský Roman
27. Marec 2014
Zmluva č. S - 2/2014 o nájme nebytových priestorov FEI STU - "Realizácia elektrickej prípojky na prevádzku Unimobunky ..."
0301/0021/14
Doplnená
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave I.P.Real - realitná kancelária
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/406
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Igor Frňo
4. September 2012
Zmluva č. 315/2012 o prechodnom ubytovaní
315/2012
Doplnená
150,17 € Technická univerzita v Košiciach Ing. Branislav Ľoch
11. Október 2017
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 003 05 17 IV
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
1. Apríl 2020
Kúpna zmluva -drevo
Kúpna zmluva č. 003 05 20 II
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
17. Apríl 2015
Dodatok č.1 k 0013/09/IK/ZV
0013/09/IK/ZV
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Repiský Jozef
15. Október 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach INGSTAV GV, s.r.o.
22. December 2020
Zmluva na vytvorenie nového webového sídla
IU/2020/50009
Doplnená
5 916,00 € MYSTERY MACHINE s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3010
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ivan Škraban
23. Máj 2017
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_062-2017_2017
Doplnená
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Jakub Durčák
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3319
20/26/54E/3319
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Cheban
10. November 2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
108/HA/091115
Doplnená
282,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Janka Kukulíková
27. December 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59
18/13/059/52
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.