Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2020
Kúpna zmluva č. 400/2020/LSR
400/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.
17. Január 2018
Zmluva o poskytovaní transplantátov ev.č.: ZTB/05/2017
Z-15/2018
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica Trnava
12. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2012/121
Doplnená
270,00 € Slovenské národné múzeum Filip Ďurán
9. Február 2021
Kúpna zmluva
1/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1573-03-03-a
Doplnená
198 763,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
906 399,46 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu APVV-15-0682
87/2016
Doplnená
48 755,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0137
5/2021
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
10. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0137
6/2021
Doplnená
0,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
10. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0137
7/2021
Doplnená
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
19. Júl 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0122
3/2019
Doplnená
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2/2022
Doplnená
820 216,31 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
31. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV_22_0323
10/2023
Doplnená
46 491,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024
Doplnená
921 736,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1237/02/03
07/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0323
9/2023
Doplnená
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
29. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
04/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3313
20/26/54E/3313
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica FITTICH ALARM, spol. s r.o.
19. Júl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
311/2023
Doplnená
220,00 € Univerzitná nemocnica Martin FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
21. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-399/2012
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FOOD SERVICE, s.r.o.