Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2021
Kúpna zmluva
1/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1573-03-03-a
Doplnená
198 763,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
865 814,06 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu APVV-15-0682
87/2016
Doplnená
48 755,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0137
5/2021
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
10. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0137
6/2021
Doplnená
0,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
10. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0137
7/2021
Doplnená
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
19. Júl 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0122
3/2019
Doplnená
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2/2022
Doplnená
820 216,31 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
04/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3313
20/26/54E/3313
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica FITTICH ALARM, spol. s r.o.
19. Júl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
311/2023
Doplnená
220,00 € Univerzitná nemocnica Martin FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
21. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-399/2012
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FOOD SERVICE, s.r.o.
11. September 2012
Zmluva č. 316/2012 o prechodnom ubytovaní
316/2012
Doplnená
122,24 € Technická univerzita v Košiciach František Spišák
30. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3301
20/26/54E/3301
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica GP media s.r.o.
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3320
20/26/54E/3320
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Gustáv Pleško
1. December 2022
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z-442/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice HEDAK, s.r.o.
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
464/2020
Doplnená
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Holúbková Mária
5. Máj 2021
Zmluva o ubytovaní
167/2021
Doplnená
7 200,00 € Národný ústav detských chorôb Hrádeková Veronika, Bc.
27. Marec 2014
Zmluva č. S - 2/2014 o nájme nebytových priestorov FEI STU - "Realizácia elektrickej prípojky na prevádzku Unimobunky ..."
0301/0021/14
Doplnená
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave I.P.Real - realitná kancelária