Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2017
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 003 05 17 IV
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
1.
Apríl
2020
Kúpna zmluva -drevo
Kúpna zmluva č. 003 05 20 II
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
17.
Apríl
2015
Dodatok č.1 k 0013/09/IK/ZV
0013/09/IK/ZV
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Repiský Jozef
15.
Október
2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach INGSTAV GV, s.r.o.
22.
December
2020
Zmluva na vytvorenie nového webového sídla
IU/2020/50009
Doplnená
5 916,00 € MYSTERY MACHINE s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3010
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ivan Škraban
23.
Máj
2017
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_062-2017_2017
Doplnená
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Jakub Durčák
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3319
20/26/54E/3319
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Cheban
10.
November
2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
108/HA/091115
Doplnená
282,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Janka Kukulíková
27.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59
18/13/059/52
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.
28.
Október
2020
Úspešne na trhu práce
20 / 12 / 51 A 2 / 4
Doplnená
6 384,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza JKBOZ s. r. o.
26.
Máj
2020
20/12/54E/2723
20/12/54E/2723
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozef Brecko
17.
December
2019
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
0874
Doplnená
5 800,00 € HOREZZA, a.s. JUDr. Ján Peřina a Mgr. Lenka Peřinová
4.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3276
20/26/54E/3276
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Jaroslav Viglaský, advokát
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č. 9/1/IV.Q.2017
6412-2017-LSR
Doplnená
25 900,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Hnát
18.
Január
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/12/54E/79
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Mokrá
19.
September
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Klub leteckých modelárov pri Technickej univerzite v Košiciach
14.
Júl
2014
Zmluva o výpožičke
40/14
Doplnená
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Krajská prokuratúra Prešov
16.
Január
2012
Kúpna zmluva - dodávanie čistiacich prostriedkov
KRU-BYS-ZM-12_2012
Doplnená
14 799,18 € BANCHEM spo.s.r.o Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján
29.
December
2011
Kúpna zmluva na dodávku mraz.výrobkov
KRU-BYS-ZM-182-005_2011
Doplnená
19 717,38 € RYBA Košice Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján