Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2014
Zmluva č. S - 2/2014 o nájme nebytových priestorov FEI STU - "Realizácia elektrickej prípojky na prevádzku Unimobunky ..."
0301/0021/14
Doplnená
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave I.P.Real - realitná kancelária
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/406
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Igor Frňo
4.
September
2012
Zmluva č. 315/2012 o prechodnom ubytovaní
315/2012
Doplnená
150,17 € Technická univerzita v Košiciach Ing. Branislav Ľoch
11.
Október
2017
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 003 05 17 IV
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
1.
Apríl
2020
Kúpna zmluva -drevo
Kúpna zmluva č. 003 05 20 II
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Ing. Karol Kováč - ALNUS
17.
Apríl
2015
Dodatok č.1 k 0013/09/IK/ZV
0013/09/IK/ZV
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Repiský Jozef
15.
Október
2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach INGSTAV GV, s.r.o.
22.
December
2020
Zmluva na vytvorenie nového webového sídla
IU/2020/50009
Doplnená
5 916,00 € MYSTERY MACHINE s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3010
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ivan Škraban
23.
Máj
2017
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_062-2017_2017
Doplnená
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Jakub Durčák
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3319
20/26/54E/3319
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Cheban
10.
November
2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
108/HA/091115
Doplnená
282,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Janka Kukulíková
27.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59
18/13/059/52
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.
28.
Október
2020
Úspešne na trhu práce
20 / 12 / 51 A 2 / 4
Doplnená
6 384,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza JKBOZ s. r. o.
26.
Máj
2020
20/12/54E/2723
20/12/54E/2723
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozef Brecko
17.
December
2019
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
0874
Doplnená
5 800,00 € HOREZZA, a.s. JUDr. Ján Peřina a Mgr. Lenka Peřinová
4.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3276
20/26/54E/3276
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Jaroslav Viglaský, advokát
9.
Október
2017
Kúpna zmluva č. 9/1/IV.Q.2017
6412-2017-LSR
Doplnená
25 900,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Hnát
18.
Január
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/12/54E/79
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Mokrá
19.
September
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Klub leteckých modelárov pri Technickej univerzite v Košiciach