Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Október
2017
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 43001218 zo dňa 2.10.2017
43001218
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a.s. AB Facility s. r. o.
18.
Január
2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60646/17
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
14.
Apríl
2014
Dodatok č. 1/2014-S k Zmluve č. 236/2012-S o dod. vody a odvode odpad.vôd
Dodatok č. 1/2014-S k Zmluve č. 236/2012-S
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
31.
Október
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60028/17
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
17.
Október
2017
Zmluva č. 357/2017-S o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, odvode odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR a likvidácií tuhého komunálneho odpadu
357/2017-S
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
14.
Apríl
2014
Dodatok č. 1/2014-S k Zmluve č. 237/2012-S o dod. vody a odvode odpad.vôd
Dodatok č. 1/2014-S k Zmluve č. 237/2012-S o dod. vody a odvode odpad.vôd
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
14.
Apríl
2014
Dodatok č. 1/2014-S k Zmluve č. 238/2012-S o dod. vody a odvode odpad. vôd
Dodatok č.1/2014-S k Zmluve č. 238/2012-S o dod. vody a odvode odpad. vôd
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
28.
November
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60391/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility s.r.o.
20.
December
2017
Dohoda č. 2761TR3127/17 o rozpočítaní tepla a usporiadaní nákladov s tým spojenými
2761TR3127/17
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility, s.r.o.
16.
Január
2015
Dohoda č. 2761TR3034/13 o rozpočítaní tepla a usporiadaní nákladov s tým spojenými
2761TR3034/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky AB Facility, s.r.o.
7.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3250
20/26/54E/3250
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica AB Forwarding, s.r.o.
29.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/45/54E/449
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov AB KLIMATIZÁCIA s.r.o.
24.
Apríl
2020
Dohoda číslo 20/26/54E/765
20/26/54E/765
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica AB Miracle s.r.o.
12.
Jún
2020
Dohoda č. 20/26/54E/2579
20/26/54E/2579
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica AB Miracle s.r.o.
14.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/1431
20/26/54E/1431
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica AB stav, s.r.o.
30.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4372
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín AB THERM s.r.o.
16.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
75-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra AB THERM s.r.o.
28.
Marec
2018
Dohoda č.18/42/060/168 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
Dohoda č.18/42/060/168
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce ABALSTAV spol. s r.o.
27.
Február
2020
Dohoda č.20/42/53G/7 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
Dohoda č.20/42/53G/7
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce ABALSTAV spol. s r.o.
28.
August
2018
Dohoda č.18/42/060/172 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
Dohoda č.18/42/060/172 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce ABALSTAV spol. s r.o.