Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Február
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/12/060/48
Doplnená
3 596,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.A. TIP s.r.o.
25.
Marec
2021
Dohoda č. 21/12/060/200 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
21/12/060/200
Doplnená
3 704,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.A. TIP s.r.o.
1.
Marec
2018
Zmluva o nájme, pozemok
BA84/2-400/2017/0820036-Nzp
Doplnená
561,00 € MO SR - Odbor správy majetku štátu ÚCL a SMŠ A.B.ZRTV Piešťany
8.
Február
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
524-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A.C.T. NITRA, s.r.o.
6.
Máj
2020
Dohoda číslo 20/26/54E/1270
20/26/54E/1270
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A.D. - SERVIS, s.r.o.
21.
December
2015
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STUč. 9707/0019/15; č. 100/2015 R-STU - prenájom nebytových priestorov na ŠD STU Mladosť
9707/0019/15
Doplnená
143,02 € Slovenská technická univerzita v Bratislave A.I.S., s. r. o.
30.
Jún
2014
Nájomná zmluva ÚZ ŠD a J STU č. 751-5/2014; 51/2014 R- STU - ŠD Mladosť
9012/0045/14
Doplnená
143,02 € Slovenská technická univerzita v Bratislave A.I.S., s. r. o.
28.
Máj
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/12/54E/2870
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.K.MOTOR s. r. o.
9.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/3127
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.L.A.P Gastro s.r.o.
30.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
p50a_13_2013
Doplnená
3 965,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.L.A.P. Bojnice s.r.o.
1.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
p50_2_2013
Doplnená
3 806,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.L.A.P. Bojnice s.r.o.
12.
September
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60321/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava A.O.D. TRADE s.r.o.
19.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/1825
20/26/54E/1825
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A.R.M. Gastro s.r.o.
20.
Jún
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
19/§56/2012/ŠR/TN
Doplnená
8 274,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A.R.M. TOP SERVIS, s. r. o.
28.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
18/13/060/285
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A.R.M. TOP SERVIS, s.r.o.
29.
Február
2016
Zmluva o poskytovaní prác a služieb č. ÚVTOS-11-4/34-2016 A.S.A. Slovensko spol. s r.o.,
ÚVTOS-11-4/34-2016 Suč.
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/1417
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A.V.K. s.r.o.
9.
November
2015
Nájomná zmluva s právom stavby
845027008-6-2015-NZsPS
Doplnená
7 763,88 € Železnice Slovenskej republiky A.X. Agroslavinvest s.r.o.
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/2793ž
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A.Z. Service s. r. o.
26.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/2757
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A3 spol. s r.o.