Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2017
Dohoda č.02/§50/PS/2017/BB
02/§50/PS/2017/22022017
Doplnená
4 312,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A-solutions s.r.o.
12.
Máj
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
709-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A-THERM s.r.o.
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
20/42/54E/880
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce A-Z HOME s.r.o.
19.
Október
2015
Kúpna zmluva č. 16-10-2015-0410V
CRZ-6241-2015-LSR
Doplnená
0,00 € Lesy SR š.p., OZ Levice A-Z LOKOMAT s.r.o.
9.
Január
2017
Kúpna zmluva č. 44/2017
CRZč.449/2017/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š. p. A-Z LOKOMAT, s.r.o.
1.
August
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 63/2018
CRZč.5822/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik A-Z LOKOMAT, s.r.o.
9.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 2/19/2018
CRZ 3079/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota A-Z LOKOMAT, s.r.o.
19.
Júl
2018
Kúpna zmluva č. 098 05 18 III
Kúpna zmluva č. 098 05 18 III
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky A-Z LOKOMAT, s.r.o.
3.
Január
2019
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2019
CRZ č. 85/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik A-Z LOKOMAT, s.r.o.
11.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 3/2018/20
3325/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca A-Z LOKOMAT, s.r.o.
28.
Jún
2017
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
941-2017-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A-Z Slovakia SERVIS, s.r.o.
30.
December
2015
Z M L U V A č. ÚVV a ÚVTOS-7-16/34-2015 o vykonávaní pomocných prác
ÚVV a ÚVTOS-7-16/34-2015
Doplnená
2,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava A-Z STAV
5.
December
2019
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVVaÚVTOS-16/34-2019
Doplnená
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody A-Z STAV s.r.o.
31.
December
2014
zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVV a ÚVTOS-7-12/34-2014
Doplnená
2,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave A-Z STAV spol. s.r.o.
13.
Jún
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2013 R-STU, ŠD Mladosť
9012/0044/13
Doplnená
580,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave A. A. Service, spol. s r. o.
12.
Jún
2013
Nájomná zmluva č. 36/2013 R-STU, ŠD Mladosť
9012/0041/13
Doplnená
3 355,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave A. I. S., s.r.o.
14.
December
2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-TT_ZM_2385_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave A. R.
21.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/2587
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A. S. T., s.r.o.
3.
Máj
2016
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0008/16; č. 35/2016 R-STU - prenájom nebytových priestorov na ŠD Mladosť STU
9707/0008/16
Doplnená
372,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave A.A. Service, spol. s r. o.
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
18/12/060/250
Doplnená
3 126,47 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.A. TIP s. r. o.