Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/2413
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A G I s.r.o.
11.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3353
20/26/54E/3353
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica A grafik, spol. s r.o.
14.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/1861
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO - stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
27.
Apríl
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24 /2017/§ 54 - PZ/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO – stavebno – obchodná spoločnosť, s.r.o.
30.
Marec
2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
36/2016/§ 54 – CzKN/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO – stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
3.
November
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
079/§51/2016/NP APŠZ/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO- stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
1.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
SPSC_ZM_SPC-OMP-99-4-2011_2011
Doplnená
16 000,00 € Ministerstvo vnútra SR A L
4.
December
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 374/2014
374/2014
Doplnená
19 176,50 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) A LIANG s. r.o. (nájomca)
28.
Máj
2020
20/12/54E/2849
20/12/54E/2849
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A P S , s.r.o.
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/2270
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A R A V E R a. s.
9.
December
2020
Dohoda č.20/42/54X/86 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.20/42/54X/86
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce A VAL BETA s.r.o.
3.
Máj
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
73/§51/2013/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A-1 s.r.o.
19.
Apríl
2017
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 82/ON-2017
CPPO_ZM_82-ON-2017_2017
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR A-medi management, s.r.o.
12.
August
2015
Kúpna zmluva č.5073/2015/LSR
5073/2015/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava A-PREZENT s.r.o.
30.
Jún
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/3637
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A-RESS Group s.r.o.
2.
September
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa §54 ods.1 písm.a)
p54_6_2014
Doplnená
5 710,68 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A-RESS Group, s.r.o.
26.
Január
2012
Dohoda č. 2/§50a/PS/2012
2/§50a/PS/2012/BB
Doplnená
4 460,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A-S-V, s.r.o.
22.
Február
2017
Dohoda č.02/§50/PS/2017/BB
02/§50/PS/2017/22022017
Doplnená
4 312,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A-solutions s.r.o.
12.
Máj
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
709-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A-THERM s.r.o.
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
20/42/54E/880
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce A-Z HOME s.r.o.