Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Február
2018
Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 3/2018 R-STU
9003/0001/18
Doplnená
650,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 6/6 s.r.o.
9.
Február
2015
Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 1/2015 R-STU
9003/0001/15
Doplnená
1 388,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 6/6, s. r. o.
21.
Apríl
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov ÚZ ŠD a J STU č. 9704/0001/17; č. 13/2017 R-STU - prenájom nebytových priestorov na ŠD NB - očná ambulancia
9704/0001/17
Doplnená
1 258,68 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 6/6, s. r. o.
17.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/42/54E/2201
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 62 s.r.o.
22.
Máj
2015
Zmluva č. 0202/0008/15 - "Užívanie telocvične - florbal na SjF STU".
0202/0008/15
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 7Segments, s. r. o.
27.
November
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
86 / § 50 / PS / 2015 / ŠR/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 81 Sport Bar & Restaurant s.r.o.
27.
November
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
81 /§ 51a/2015/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 81 Sport Bar & Restaurant, s.r.o.
29.
Máj
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
32 /§ 51a/2015/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 81 Sport Bar & Restaurant, s.r.o.
2.
Marec
2018
Zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet PO/FO č. 7/2018/ŽT/IK
7/2018/ŽT/IK
Doplnená
22,50 € Železnice Slovenskej republiky 88 Doppio s.r.o.
22.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-26/34-2020
Doplnená
2,80 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice 91 s.r.o.
24.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
20/13/54E/232
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A - WORK s. r. o.
13.
Máj
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
717-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A & B TRUST, s.r.o.
7.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/1469
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A & M reality, s. r. o.
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/1480
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A & R s.r.o.
15.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPZA-OMP_ZM_CPZA-OMP-7/2013_2013
Doplnená
3 457,00 € Ministerstvo vnútra SR A F
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/2413
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A G I s.r.o.
11.
December
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3353
20/26/54E/3353
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica A grafik, spol. s r.o.
14.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/1861
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO - stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
27.
Apríl
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24 /2017/§ 54 - PZ/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO – stavebno – obchodná spoločnosť, s.r.o.
30.
Marec
2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
36/2016/§ 54 – CzKN/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín A JE TO – stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.