Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Rámcová dohoda
Z20224167_Z
Doplnená
9 350,00 € Limas s.r.o. "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
10. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20225826_Z
Doplnená
14 900,00 € Limas s.r.o. "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
3. Jún 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/12/54E/3137
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
6. Jún 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60337/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava "ik" INTERKONTAKT a.s.
21. December 2018
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0025/18 (53/2018 R-STU)
9704/0025/18
Doplnená
740,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave "Michael Krky"
31. Január 2013
Kúpna zmluva č.13/22/01/2013
1173/2013/LSR
Doplnená
0,00 € LESY SR, š.p., OZ Košice "POLIKAT" SPÓLKA AKCYJNA
18. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.58/26/2011
CRZ 3407/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance "RAGAS", s.r.o.
30. August 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A č.484/2023/CRZ-I
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A č.484/2023/CRZ-I
Doplnená
5 416,67 € MBB a.s. "SP"
23. Máj 2019
Zmluva o krátkodobej výpožičke, strelnica
BA84/2-125/2019/0815001/0815009-Vzpk
Doplnená
0,00 € SR - Ministerstvo obrany SR "SR-Ministerstvo vnútra, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante
25. Apríl 2017
Zmluva o vykonaní výskumu štruktúrno-tektonickej stavby horninového masívu v oblasti tunela Višňové a jej vplyvu na geomechanické vlastnosti tunela
P-101-0012/17
Doplnená
50 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií "Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA" , členovia združenia Salini Impregilo S.p.A., DÚHA, a.s.
12. December 2012
Nájomná zmluva
801453006-3-2012
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
10. Júl 2014
Nájomná zmluva
801453008-3-2014
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
25. Január 2024
Rámcová dohoda č. 15-01-2024
15-01-2024
Doplnená
50 770,66 € Limas, s.r.o „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
27. August 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
776/2013
Doplnená
2 300,00 € Úrad vlády SR „DLANE" občianske združenie
19. Február 2024
Zmluva č. 9/2024/EON -OSV
Zmluva č. 9/2024/EON-OSV
Doplnená
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj „DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
31. Júl 2023
LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS
00494160
Doplnená
0,00 € IRESOFT s.r.o. „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
30. Január 2023
Dohoda 23/18/054/10
3/2023
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
23. Máj 2023
Licenčná zmluva (SAZA)
12/2023
Doplnená
743,04 € Promys soft, s.r.o. „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150434
11150434
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
19. Apríl 2022
Kolektívna zmluva
1/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb pri „HARMÓNIA“, ZSS HORNÉ ŠTITÁRE „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre