Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Jún
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku opatrenie č.3A
20/12/54E/3257
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 2-M-C-H, s.r.o.
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1
20/12/54E/1061
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 2-M-C-H, s.r.o.
15.
December
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/4375
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 20/12/54E/4375
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/2904
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 20/13/54E/2904
30.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/13/54E/4243
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 20/13/54E/4243
18.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/2106
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 24hodín s.r.o.
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/42/54E/1405
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 2D, spol. s r.o.
19.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
21/45/54E/5
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 2ING spol. s r. o.
29.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/2325
20/26/54E/2325
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica 2P dent s.r.o.
23.
November
2016
Nájomná zmluva FCHPT STU č. 10/2016; 85/2016 R - STU - prenájom nebytových priestorov na FCHPT STU
0401/0028/16
Doplnená
225,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 2PSY, , s. r. o.
28.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/26/54E/829
20/26/54E/829
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica 2VMP s.r.o.
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/12/54E/3827
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 3 A plus s. r. o.
8.
Január
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
363-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 Energy, s.r.o.
29.
November
2017
Zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet PO/FO č. 28/2017/ŽT/IK
28/2017/ŽT/IK
Doplnená
45,00 € Železnice Slovenskej republiky 3 S DENT, s.r.o.
19.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/1928
20/26/54E/1928
Doplnená
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica 3 Taxi corp s.r.o.
10.
Júl
2014
Kúpna zmluva č.4/13/III.Q./2014
Kúpna zmluva č. 4/13/III.Q./2014
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Beňuš 3-SK, s.r.o.
8.
Október
2014
Kúpna zmluva
4/13/IV.Q./2014
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Beňuš 3-SK, s.r.o.
7.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 49/2017
CRZč.1651/2017/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š. p. 3-SK, s.r.o.
3.
Júl
2015
Kúpna zmluva
2/13/III.Q./2015
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš 3-SK, s.r.o.
5.
Október
2015
Kúpna zmluva
2/13/IV.Q./2015
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš 3-SK, s.r.o.