Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2011
Revízia pristávacieho rádiolokátora RP-4M, ev.č. RP-104A, Prešov
64000000157
Doplnená
124 317,60 € ALES a.s. Úrad pre investície a akvizície Bratislava
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
458/2020
Doplnená
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Valentová Jana
17. December 2013
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2009/78
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
29. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke
Z-154/2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Vranovská nemocnica, a.s.
29. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služby - Dohľad na vojenských železničných vlečkách
5100002020
Doplnená
9 959,59 € Jana Vladárová, Stavželing SŽI VÚ 5728 Martin
17. Jún 2014
Zmluva o spolupráci DNS 2014-4-15
DNS-2014-4-15
Doplnená
10 148,40 € Divadlo Nová scéna Wek, s.r.o.
23. Jún 2015
Zmluva o spolupráci pri klinickom skúšaní
Z-223/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Worldwide Clinical Trials Limited
27. Január 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2023
2023
Doplnená
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Liptovský Mikuláš Základná organizácia SOZVSaK pri RVPS Liptovský Mikuláš
29. November 2021
Zmluva o Partnerstve
646/ITA/2021
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu
18. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_311
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433
25. Marec 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít_2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_478
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_478
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou-Alapiskola és Óvoda
4. August 2011
Zmluva o poskytovaní služby
Z-202/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Zdravotná doprava Košice
16. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_258
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová
26. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20215490_Z
Doplnená
5 780,00 € KOVO MZ, spol. s r.o. ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
25. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/41/54E/7256
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Konček ;
13. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
18/12/060/215
Doplnená
3 908,09 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza .iKKolor s.r.o.
30. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
ZM1007106
Doplnená
558,06 € Rozhlas a televízia Slovenska "ArcArt"
27. Október 2017
Kúpna zmluva
Z201755840_Z
Doplnená
19 248,66 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
25. September 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
62/2017
Doplnená
5 500,00 € Úrad vlády SR "Dom národov-RADUANA"
9. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202214896_Z
Doplnená
19 965,00 € Limas s.r.o. "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice