Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2013
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2422
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum TRENČIANSKE MÚZEUM
18. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
246/2022
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Turek Jakub, Bc.
29. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3278
20/26/54E/3278
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Učebné pomôcky, s.r.o.
20. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Zmluva
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. UMAKOV Group, a.s.
8. August 2022
Zmluva o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok špecializačného štúdia
70/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
28. August 2014
Dohoda č.66/§51/2014
p51_67_2014
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ÚPSVaR Prievidza
5. November 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/21/54E/3964
Doplnená
0,00 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/270
Doplnená
300,12 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/253
Doplnená
300,12 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/252
Doplnená
300,12 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/251
Doplnená
300,12 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/250
Doplnená
300,12 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/248
Doplnená
300,12 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/246
Doplnená
300,12 € Obec Pataš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Október 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/209
Doplnená
2 100,84 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Október 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/206
Doplnená
600,24 € Obec Povoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. November 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/249
Doplnená
300,12 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Október 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
18/04/52A/201
Doplnená
900,36 € Obec Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. November 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
19/04/52A/64
Doplnená
319,26 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. August 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
19/04/52A/37
Doplnená
319,26 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda