Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2012
Nájomná zmluva
801453006-3-2012
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
10.
Júl
2014
Nájomná zmluva
801453008-3-2014
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
27.
August
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
776/2013
Doplnená
2 300,00 € Úrad vlády SR „DLANE" občianske združenie
5.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1326/2019
Doplnená
5 000,00 € Úrad vlády SR „KARPATY KOŠICE“
24.
Máj
2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60027/16
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky „LOTOS Kolej“ Spólka z ograniczona
2.
Október
2013
Kúpna zmluva č. 6761/2013/LSR
CRZ 6761/2013/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „RAGAS“, s.r.o.
12.
Január
2015
Kúpna zmluva č. 243/2015/LSR
CRZ 243/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
6.
November
2014
Kúpna zmluva č. 7169/2014/LSR
CRZ 7169/2014//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
7.
Júl
2015
Kúpna zmluva č. 4072/2015/LSR
CRZ 4072/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
1.
Apríl
2015
Kúpna zmluva č. 2114/2015/LSR
CRZ 2114/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
11.
Október
2016
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní podujatia
DNS-2016-09-66
Doplnená
3 000,00 € Divadlo Nová scéna «Pro Decor» Ltd.
20.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/2192
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
7.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/1096
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20.
September
2016
Zmluva č. D - 3/2016 o nájme nebytových prietorov
0301/0092/16
Doplnená
25 692,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 001 Slovakia team, s.r.o.
18.
August
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22135/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22135/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum 00164348
26.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/42/54E/2248
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
9.
November
2015
Dohoda č. 6/§56/2015/NS o poskytnutí príspevku na zriadenie CHD alebo CHP
Dohoda č. 6/§56/2015/NS
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
24.
Apríl
2019
Zmluva č. 67/2019 o nájme nebytových priestor
0301/0039/19
Doplnená
2 100,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 1. Československá, spol. s.r.o.
12.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/42/54E/2038
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 1. Deliace centrum, s. r. o.
27.
November
2013
Rámcová dohoda
1421/2013
Doplnená
812 500,00 € ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2. Pôdohospodárska platobná agentúra 3. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 4. Úrad vlády SR 5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6. Slovenský pozemkový fond