Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2018
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0025/18 (53/2018 R-STU)
9704/0025/18
Doplnená
496,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave "Michael Krky"
31.
Január
2013
Kúpna zmluva č.13/22/01/2013
1173/2013/LSR
Doplnená
0,00 € LESY SR, š.p., OZ Košice "POLIKAT" SPÓLKA AKCYJNA
18.
Apríl
2011
Kúpna zmluva č.58/26/2011
CRZ 3407/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance "RAGAS", s.r.o.
23.
Máj
2019
Zmluva o krátkodobej výpožičke, strelnica
BA84/2-125/2019/0815001/0815009-Vzpk
Doplnená
0,00 € SR - Ministerstvo obrany SR "SR-Ministerstvo vnútra, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante
25.
Apríl
2017
Zmluva o vykonaní výskumu štruktúrno-tektonickej stavby horninového masívu v oblasti tunela Višňové a jej vplyvu na geomechanické vlastnosti tunela
P-101-0012/17
Doplnená
50 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií "Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA" , členovia združenia Salini Impregilo S.p.A., DÚHA, a.s.
12.
December
2012
Nájomná zmluva
801453006-3-2012
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
10.
Júl
2014
Nájomná zmluva
801453008-3-2014
Doplnená
1 460,00 € Železnice Slovenskej republiky “EXTREME“
27.
August
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
776/2013
Doplnená
2 300,00 € Úrad vlády SR „DLANE" občianske združenie
5.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1326/2019
Doplnená
5 000,00 € Úrad vlády SR „KARPATY KOŠICE“
24.
Máj
2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60027/16
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky „LOTOS Kolej“ Spólka z ograniczona
2.
Október
2013
Kúpna zmluva č. 6761/2013/LSR
CRZ 6761/2013/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „RAGAS“, s.r.o.
12.
Január
2015
Kúpna zmluva č. 243/2015/LSR
CRZ 243/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
6.
November
2014
Kúpna zmluva č. 7169/2014/LSR
CRZ 7169/2014//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
7.
Júl
2015
Kúpna zmluva č. 4072/2015/LSR
CRZ 4072/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
1.
Apríl
2015
Kúpna zmluva č. 2114/2015/LSR
CRZ 2114/2015//LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance „TRANS – TUR“ WALDEMAR TUREK
11.
Október
2016
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní podujatia
DNS-2016-09-66
Doplnená
3 000,00 € Divadlo Nová scéna «Pro Decor» Ltd.
20.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/2192
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
7.
Máj
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20/12/54E/1096
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza §54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
20.
September
2016
Zmluva č. D - 3/2016 o nájme nebytových prietorov
0301/0092/16
Doplnená
25 692,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 001 Slovakia team, s.r.o.
18.
August
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22135/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22135/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum 00164348