Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2021
Zmluva o ubytovaní
305/2021
Doplnená
4 800,00 € Národný ústav detských chorôb Bašová Karolína, MUDr.
4. Máj 2015
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-155/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice BBG s.r.o.
11. November 2016
Zmluva o výpožičke – služobný pes
2016/411-HM
Doplnená
0,00 € Agentúra správy majetku Bc. Júlia SLÍŽOVÁ
10. Október 2022
Kúpna zmluva č. 39/OZ01/IV.Q.2022
004725/2022/LSR
Doplnená
20 300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Bio Timber s.r.o.
19. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3296
20/26/54E/3296
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica BK Company s.r.o.
9. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
462/2020
Doplnená
1 080,00 € Národný ústav detských chorôb Borzová Patrícia, MUDr.
28. Október 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3269
20/26/54E/3269
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Corso Servis s.r.o.
16. Január 2018
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0001/18
9710/0001/18
Doplnená
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Csonka Ján
1. August 2016
Nájomná zmluva
CPBB_ZM_064-2016_2016
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dallmayr Vending & Office k. s.
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/592
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Dana Frňová
3. December 2015
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-343/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
14. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q391-D1-512-002-049
Doplnená
26 571,60 € SENIOR ZOHOR n.o. Dolné Záhorie
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie
102/2022
Doplnená
957,00 € Mesto Žilina Domec
4. September 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35/2007 o nájme pozemku
Dodatok č. 3 k zmluve 35/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/12/54E/3915
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza E.H.C.S. a.s
10. November 2020
Dohoda č. 20/26/54E/3322
20/26/54E/3322
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica E.M.Account
19. September 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach EFECTA, s.r.o.
30. November 2021
o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-121/32-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ENIXUS s.r.o.
31. August 2021
Zmluva o nájme
190/2021
Doplnená
2 700,00 € Univerzitná nemocnica Martin EQUEES, s.r.o.
3. Júl 2020
Kúpna zmluva č. 2972/2020/LSR
2972/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.