Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
December
2015
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-343/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
4.
September
2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35/2007 o nájme pozemku
Dodatok č. 3 k zmluve 35/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/12/54E/3915
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza E.H.C.S. a.s
10.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3322
20/26/54E/3322
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica E.M.Account
19.
September
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach EFECTA, s.r.o.
3.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 2972/2020/LSR
2972/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.
31.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 400/2020/LSR
400/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.
17.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní transplantátov ev.č.: ZTB/05/2017
Z-15/2018
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica Trnava
12.
Január
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2012/121
Doplnená
270,00 € Slovenské národné múzeum Filip Ďurán
9.
Február
2021
Kúpna zmluva
1/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1573-03-03-a
Doplnená
198 763,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu APVV-15-0682
87/2016
Doplnená
48 755,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
19.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0122
3/2019
Doplnená
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
29.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
04/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3313
20/26/54E/3313
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica FITTICH ALARM, spol. s r.o.
21.
November
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-399/2012
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FOOD SERVICE, s.r.o.
11.
September
2012
Zmluva č. 316/2012 o prechodnom ubytovaní
316/2012
Doplnená
122,24 € Technická univerzita v Košiciach František Spišák
30.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3301
20/26/54E/3301
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica GP media s.r.o.
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3320
20/26/54E/3320
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Gustáv Pleško
5.
Máj
2021
Zmluva o ubytovaní
167/2021
Doplnená
7 200,00 € Národný ústav detských chorôb Hrádeková Veronika, Bc.