Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č.1576/2022/LSR
1576/2022/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL
14.
Apríl
2022
KÚPNA ZMLUVA č. 1543/2022/LSR
1543/2022/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Drevovýroba LUDRUT s.r.o.
14.
Apríl
2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov ProDomo BYT MD Mierové nám.2545, Malackyh osôb, RD Rakárenská 50A, Malacky
návrh poistnej zmluvy č.4458047140
Doplnená
67,88 € Komunálna poisťovňa,a.s. Centrum pre deti a rodiny Malacky
14.
Apríl
2022
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.1_2022
10-959/22
Doplnená
0,00 € Mgr. Matěj Steininger Štátne divadlo Košice
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 173/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť K
UPJŠ - 173/2022
Doplnená
1 327,20 € Merck Life Science spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 172/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť J: Kity pre RNA
UPJŠ - 172/2022
Doplnená
140 925,40 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 171/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť. I: Diagnostické kity
UPJŠ - 171/2022
Doplnená
60 387,70 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 170/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť. H: Kultivačné médiá a aditíva
UPJŠ - 170/2022
Doplnená
39 385,30 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
ZMLUVA O DIELO
133/2022
Doplnená
13 750,00 € Mgr. Monika Herberová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13.
Apríl
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/29/054/69
Doplnená
3 321,60 € Obec Veľká nad Ipľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13.
Apríl
2022
Zmluva o terminovanom úvere č. 444/2022/UZ
444/2022/UZ
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Topoľníky
13.
Apríl
2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 439/2022/UZ
439/2022/UZ
Doplnená
23 326,76 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pušovce
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 169/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, Časť F: Protilátky, enzýmy
UPJŠ - 169/2022
Doplnená
178 170,40 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 168/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť E: Kity na sekvenáciu
UPJŠ - 168/2022
Doplnená
45 416,76 € GeneTiCA s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 167/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť. D: Chemikálie pre PCR
UPJŠ - 167/2022
Doplnená
23 326,60 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 166/2022 - výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť C
UPJŠ - 166/2022
Doplnená
121 386,10 € Merck Life Science spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 165/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť B: Kity pre DNA
UPJŠ - 165/2022
Doplnená
27 995,50 € ProScience Tech s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 164/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť A
UPJŠ - 164/2022
Doplnená
176 233,23 € Merck Life Science spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Apríl
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AWS8
Doplnená
153 637,50 € NESPA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Apríl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
025/2021-U
Doplnená
0,00 € Správa športových zariadení Levice AQUASPORT - plavecká škola, Mgr. Tibor Lacko