Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-00844
20-331-00844
Doplnená
8 000,00 € PUĽS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-170-01839
20-170-01839
Doplnená
5 065,00 € PhDr. Kristína Mojžišová, PhD. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00466
20-130-00466
Doplnená
6 800,00 € Mesto Komárno Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01267
20-120-01267
Doplnená
1 500,00 € TEÁTRUM Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01375
20-120-01375
Doplnená
6 780,00 € Občianske združenie FolkHont Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-00943
20-120-00943
Doplnená
5 000,00 € Občianske združenie Rusínsky folklór Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01251
20-120-01251
Doplnená
4 000,00 € Komárňanský komorný orchester Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00901
20-130-00901
Doplnená
2 500,00 € Občianske združenie Bagar Fond na podporu kultúry národnostných menšín
16.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01277
20-322-01277
Doplnená
9 000,00 € Eugen Vizváry - ELIZABETH Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-01408
20-321-01408
Doplnená
6 078,00 € Anita Bertóková Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01324
20-120-01324
Doplnená
10 000,00 € Čestný rád na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00546
20-130-00546
Doplnená
1 500,00 € Spolok alternatívnych rozvíjateľov osobnosti Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-341-02003
20-341-02003
Doplnená
6 078,00 € Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01273
20-322-01273
Doplnená
45 000,00 € ROMA SK - Ústredný Zväz Rómov Slovenska Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01340
20-120-01340
Doplnená
1 500,00 € Občianske združenie Villa Camarum - Villa Camarum Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00111
20-130-00111
Doplnená
2 000,00 € Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00120
20-130-00120
Doplnená
1 000,00 € Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01118
20-120-01118
Doplnená
8 000,00 € PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01178
20-120-01178
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01235
20-120-01235
Doplnená
3 000,00 € KULTIKON Fond na podporu kultury narodnostnych mensin