Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Nájomná zmluva - Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 042023
Nájomná zmluva 042023
Doplnená
500,00 € OBYČAJN ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO Gemersko-malohontské osvetové stredisko
9. Máj 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-83/2023 podľa programu č. VTSÚ-10-59/2023
VTSÚ-12-83/2023
Doplnená
6 526,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
9. Máj 2023
DOHODA O NÁVŠTEVE RODINY
2.bVzS-EL2/10-6-5-9-11/2023
Doplnená
3,80 € Marek ŠPIRIAK Ministerstvo obrany SR
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
3177/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
5. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2/2022
2/2022
Doplnená
11 642,59 € IPR STAVBY, s. r. o. Obec Hiadeľ
5. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023-235-OIČaVO
Doplnená
82 680,00 € at26, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
5. Máj 2023
Zmluva o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2023/0003/4-AT
Doplnená
8 700,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Žiline
5. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projetku - Poistná zmluva
Poistná zmuva č. 5190058706
Doplnená
50,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group Obec Kráľovce - Krnišov
4. Máj 2023
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S00328/2023
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S00328/2023
Doplnená
1 000 000,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.
4. Máj 2023
ZMLUVA O VIAZANOM ÚČTE Č. ESC 12/2023
ZMLUVA O VIAZANOM ÚČTE Č. ESC 12/2023
Doplnená
1 393 570,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo 01/2023
Zmluva o dielo 01/2023
Doplnená
0,00 € AVA-stav, s.r.o. Obec Vrakúň
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
13/2023
Doplnená
2 720,00 € Jozef Adamec Obec Rudno nad Hronom
4. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 48/II.Q/2023/07
002804/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Mária Bartová
4. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408977806
2408977806
Doplnená
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-85/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-61/2023
VTSÚ-12-85/2023
Doplnená
12 678,56 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-84/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-60/2023
VTSÚ-12-84/2023
Doplnená
18 192,84 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0014/2023
9701/0014/2023
Doplnená
11 846,23 € DIOS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 21/OMaVS/2023
21/OMaVS/2023
Doplnená
36 000,00 € Lamitec, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Máj 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/34/054/1118
Doplnená
10 543,28 € Obec Cigeľka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
3. Máj 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A5029295 64988816
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany