Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/046 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/117/2022
Doplnená
28 440,00 € BUTTON, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 01042021-30322-22
01042021-31032022-22
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Tibor Juhász
22.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených 52199967-13012021
52199967-13012021
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. BRAMOS PLUS s.r.o.
22.
Apríl
2022
Zmluva o dodávke elektriny
0205/2022
Doplnená
4 880,85 € Magna ENERGIA a.s. ANIMA - Domov sociálnych služieb
22.
Apríl
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VP PO – 34 - 13 / 2022 SkP
Doplnená
0,00 € JUDr. Jozef KOVALÍK, LL.M Ministerstvo obrany SR
22.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
VK/19/05/001
Doplnená
228,72 € Komensky, s.r.o. Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
21.
Apríl
2022
Zmluva o dielo - MBC, s.r.o.
Zmluva o dielo MBC
Doplnená
443 632,98 € Mion Building Company, s.r.o. Obec Mirkovce
21.
Apríl
2022
Zmluva č. 2022/6 o prenájme kyslíka
2022/6
Doplnená
34,13 € Janka Gabrielová Oravská poliklinika Námestovo
21.
Apríl
2022
Zmluva o spolupráci
151-2022
Doplnená
0,00 € Porta Artium Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21.
Apríl
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
9/2022
Doplnená
2 968,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Mgr. Katarína Drápalová
21.
Apríl
2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/079-06/2020 K NR SR
Doplnená
27 600,00 € Stanislav Krajči Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21.
Apríl
2022
Zmluva o výpožičke
21/2022
Doplnená
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21.
Apríl
2022
Zmluva o užívaní telocvične v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka - 1/2022
12022
Doplnená
30,00 € Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Diana Garabášová
21.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
01042021-31032022
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Szabina Zawada
21.
Apríl
2022
Dodatok poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-412130
Doplnená
174,00 € Union poistovňa Spojená škola, Púchov
21.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
01042021-31032022
Doplnená
0,00 € Szabina Zawada Nána Invest, s.r.o.
20.
Apríl
2022
Rámcová dohoda - Potraviny 2022/01, Časť B – Mäsové výrobky
UPJŠ - 179/2022
Doplnená
75 793,80 € MASO J+L, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Apríl
2022
Rámcová dohoda - Potraviny 2022/01, Časť A – Mäso
UPJŠ - 178/2022
Doplnená
202 689,10 € MASO J+L, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
AOS-II-2/2022
Doplnená
147 839,18 € REPROIZOL, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 50/OZ01/II.Q.2022
002244/2022/LSR
Doplnená
10 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty PBaLM wood s.r.o.