Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Jún
2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
CRZ-6450575
Doplnená
0,00 € JUDr. Ľudmila Petrušová Obec Bzenica
1.
Jún
2022
Zmluva č. 44/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
44/2022
Doplnená
21 759,00 € Terézia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/53/2022
NPPO-008/2022
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
1.
Jún
2022
Zmluva č.42/2022 o poskytovaní finančného príspevku na realizáciu prevádzku
42/20222
Doplnená
3 219,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Licenčná zmluva - Večer ľudového tanca LZč.45_2022
10-977/22
Doplnená
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátne divadlo Košice
31.
Máj
2022
KÚPNA ZMLUVA 29/2022
29/2022
Doplnená
0,00 € Luboš Debnár Mestské lesy spol. s r. o.
31.
Máj
2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
IU/2022/63001
Doplnená
17 850,00 € Cukru production, s.r.o IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31.
Máj
2022
Zmluva č. 66/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
66/2022
Doplnená
4 385,16 € Agapé Horný Bar, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 19/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
19/2022
Doplnená
7 249,00 € Bonavita DSS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 16/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2022
Doplnená
146 170,00 € Sociálne služby Vrba n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 15/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
15/2022
Doplnená
72 354,00 € Nový domov Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 23/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
23/2022
Doplnená
138 861,00 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 59/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
59/2022
Doplnená
15 501,00 € Tolerancia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č.13/2//2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
13/2/2022
Doplnená
97 493,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č.13/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
13/1/2022
Doplnená
40 711,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č. 35/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
35/2022
Doplnená
109 627,00 € Timoteus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č.40/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
40/2022
Doplnená
21 375,00 € Senior Care Galanta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Zmluva č.26/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
26/2022
Doplnená
87 702,00 € Dignitas, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Máj
2022
Lízingová zmuva č. 4315800834
4315800834
Doplnená
0,00 € Unicredit Leasing Slovakia a.s. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
31.
Máj
2022
Lízingová zmluva č. 4315800833
4315800833
Doplnená
10 785,00 € Unicredit Leasing Slovakia a.s. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.