Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Jún
2022
Zmluva č. 2/4/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2/4/2022
Doplnená
109 500,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva č. 2/3/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2/3/2022
Doplnená
22 517,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva č. 2/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2/2/2022
Doplnená
29 272,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva č. 2/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2/1/2022
Doplnená
165 828,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva č. 11/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
11/2/2022
Doplnená
292 339,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva č. 11/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
11/1/2022
Doplnená
0,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2.
Jún
2022
Zmluva o dielo
54/2022
Doplnená
35 845,02 € Rekostav v.o.s. Mesto Dudince
1.
Jún
2022
Kúpna zmluva
CRZ-6524112
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Marián Kliman a Michaela Klimanová, rod. Mozdíková
1.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BDA9-223-57
786/2022
Doplnená
2 833 348,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č. 28/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
28/2022
Doplnená
420 734,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č. 10/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
10/2022
Doplnená
137 452,00 € SOCIA Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č. 27/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
27/1/2022
Doplnená
113 906,65 € OSTROV, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č. 43/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
43/2022
Doplnená
90 130,32 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/2022/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-45-SOC
Doplnená
132 312,96 € GOMART Bratislavský samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2022/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-116-SOC
Doplnená
31 844,88 € DSS Andreas n. o. Bratislavský samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Nájomná zmluva
HNM-NZ-1/2022
Doplnená
50,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Združenie miest a obcí hornej Nitry
1.
Jún
2022
Zmluva č. 55/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
55/2022
Doplnená
125 555,00 € HUMANIT, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č.6/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
6/2022
Doplnená
139 361,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č.49/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
49/2022
Doplnená
67 453,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Nitriansky samosprávny kraj
1.
Jún
2022
Zmluva č.20/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
20/2022
Doplnená
95 010,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj