Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-311-01600
20-311-01600
Doplnená
18 000,00 € CSAVAR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-311-01606
20-311-01606
Doplnená
22 000,00 € CSAVAR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00383
20-130-00383
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie FIGUR Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01181
20-120-01181
Doplnená
4 000,00 € Jókaiho dni v Komárne, n.f. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01188
20-120-01188
Doplnená
3 000,00 € Csemadok Základná organizácia Fiľakovo Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-01581
20-331-01581
Doplnená
8 000,00 € Záujmové združenie Spektrum Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01746
20-110-01746
Doplnená
18 000,00 € CHARTIKANO občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01705
20-120-01705
Doplnená
3 000,00 € Obec Martinová Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-410-02030
20-410-02030
Doplnená
9 000,00 € TRADITION Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01926
20-120-01926
Doplnená
3 000,00 € "Mestský dom kultúry, príspevková organizácia" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-342-01887
20-342-01887
Doplnená
26 000,00 € Kassákovo centrum intermediálnej kreativity "K2IC" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-01992
20-130-01992
Doplnená
6 000,00 € Čalado medzipriestor o.z. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01662
20-322-01662
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie NATALI Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01548
20-120-01548
Doplnená
5 000,00 € Obec Cakov Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01823
20-120-01823
Doplnená
3 000,00 € Svetlo hviezd Tornaľa Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01970
20-120-01970
Doplnená
7 000,00 € ROMA SK - Ústredný Zväz Rómov Slovenska Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
25.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-351-01812
20-351-01812
Doplnená
10 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY - HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
25.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01404
20-120-01404
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
25.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01850
20-120-01850
Doplnená
6 000,00 € Občianske združenie Rovnaké šance v SR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
25.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01854
20-120-01854
Doplnená
4 000,00 € Občianske združenie Rovnaké šance v SR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin