Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A13668872
Doplnená
327,88 € Orange Slovensko,a.s. Štátne divadlo Košice
9.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0378
2022-689-FIN
Doplnená
3 000,00 € Petržalka. nota terra. Bratislavský samosprávny kraj
9.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 47013753-01072017
47013753-01072017
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. TRANS CONCORDIA, s.r.o.
9.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071BYI6 „IS eForms“
035-Z/2022
Doplnená
2 516 060,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
8.
Jún
2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/30/054/350
Doplnená
1 138,86 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
8.
Jún
2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
22/43/054/259
Doplnená
600,00 € Mgr. Ulrika Šéblová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
8.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022, č. 0163/2022
9018/0002/22
Doplnená
69 080 530,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
8.
Jún
2022
Zmluva o nájme
0442022
Doplnená
400,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Katarína Kršková (nájomca)
8.
Jún
2022
Zmluva č. 9/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
9/2022
Doplnená
45 065,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
8.
Jún
2022
Zmluva č. 29/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
29/2022
Doplnená
22 009,00 € Alzheimercentrum Piešťany Nitriansky samosprávny kraj
8.
Jún
2022
Zmluva č. 14/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
14/2022
Doplnená
32 569,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Nitriansky samosprávny kraj
8.
Jún
2022
Zmluva o servisných službách
114/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 1/2021
1/2021
Doplnená
214 556,02 € TetraStav, s.r.o. Obec Hubová
8.
Jún
2022
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2021
14/2021
Doplnená
0,00 € Mäso Lúžna, s.r.o. Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín
8.
Jún
2022
Zlmuva o dielo
364/2021
Doplnená
95 244,90 € Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS Materská škola, P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
8.
Jún
2022
Kúpna zmluva
CRZ-6549136
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Mgr. art. Monika Kohútová, rod. Prôčková a Ondrej Kohút, rod. Kohút
7.
Jún
2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Dunajská Streda
1/SK/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
7.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva č. 51/2022/DJPTT
Doplnená
8 960,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7.
Jún
2022
Zmluva o zabezpečení a realizácii kultúrneho podujatia
17052022
Doplnená
44 920,00 € Róbert Karas RK Agency Región Vysoké Tatry
7.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1294/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica Trnava