Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-430-02089
20-430-02089
Doplnená
14 000,00 € HITCHHIKER Cinema, s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01546
20-322-01546
Doplnená
10 000,00 € Komáromi FolkFészek Népművészeti Műhely Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-230-00422
20-230-00422
Doplnená
3 500,00 € TANDEM, n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01549
20-120-01549
Doplnená
1 000,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-430-02103
20-430-02103
Doplnená
13 000,00 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
13.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-410-02081
20-410-02081
Doplnená
3 000,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
13.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-341-01976
20-341-01976
Doplnená
11 143,00 € Gábor Kristóf Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01623
20-322-01623
Doplnená
5 000,00 € Komárňanský komorný orchester Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-332-01785
20-332-01785
Doplnená
45 000,00 € Občianske združenie Pentaton Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-332-01786
20-332-01786
Doplnená
40 000,00 € Tremolo o.z. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-420-02037
20-420-02037
Doplnená
3 100,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01537
20-120-01537
Doplnená
8 000,00 € Obec Zlaté Klasy Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01194
20-120-01194
Doplnená
2 000,00 € TEMPORA ORIENTIA Občianske združenie za kultúru a rozvoj Južného Zemplína / A JÖVŐ NEMZEDÉKEK Dél-Zemplén Kultúrájáért és Fejlődéséért Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00217
20-130-00217
Doplnená
3 600,00 € Občianske združenie Rév Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01297
20-120-01297
Doplnená
1 000,00 € Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01303
20-120-01303
Doplnená
3 000,00 € Liga Maďarských Žien - Kolárovo Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01097
20-120-01097
Doplnená
1 000,00 € PRO CULTURA IMREGH Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01131
20-120-01131
Doplnená
2 000,00 € PRE NAŠU BUZICU - BUZITÁNKÉRT Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-410-02019
20-410-02019
Doplnená
1 000,00 € Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-00893
20-322-00893
Doplnená
4 000,00 € SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION Fond na podporu kultury narodnostnych mensin