Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01952
20-120-01952
Doplnená
4 000,00 € DAJKOM Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00110
20-130-00110
Doplnená
1 800,00 € Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi - Mátyusföldi Muzeológiai Társaság Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00186
20-130-00186
Doplnená
1 805,00 € Univerzita J. Selyeho Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00317
20-130-00317
Doplnená
4 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01590
20-120-01590
Doplnená
8 000,00 € eduRoma - roma education project - občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01213
20-120-01213
Doplnená
5 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01175
20-120-01175
Doplnená
5 000,00 € Csemadok Novohradský oblastný výbor Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01176
20-120-01176
Doplnená
6 000,00 € Csemadok Novohradský oblastný výbor Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01192
20-120-01192
Doplnená
20 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01205
20-120-01205
Doplnená
5 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01130
20-120-01130
Doplnená
2 000,00 € Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi - Mátyusföldi Muzeológiai Társaság Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01100
20-120-01100
Doplnená
2 000,00 € REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01096
20-120-01096
Doplnená
3 500,00 € Gereben Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-351-01922
20-351-01922
Doplnená
65 000,00 € Peter Kerekes s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-351-02000
20-351-02000
Doplnená
35 000,00 € IRON LIBRI, s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-410-02078
20-410-02078
Doplnená
4 000,00 € Šušľavá mušľa Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-312-01599
20-312-01599
Doplnená
18 000,00 € CSAVAR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-312-01685
20-312-01685
Doplnená
45 000,00 € Jókaiho dni v Komárne, n.f. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01401
20-322-01401
Doplnená
3 000,00 € VEST-MUSIC&CULTURE Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01744
20-322-01744
Doplnená
9 000,00 € Občianske združenie FIGUR Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin