Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2022
Zmluva č. 62/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
62/2022
Doplnená
12 416,64 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
14.
Jún
2022
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
11/2022-A
Doplnená
1 700,00 € Mgr. Andrea Tureková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
Jún
2022
Kúpna zmluva
150/2022/UCM
Doplnená
7 200,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14.
Jún
2022
Kúpna zmluva
149/2022/UCM
Doplnená
15 903,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13.
Jún
2022
Zmluva o dielo
30/2022
Doplnená
2 158 668,54 € EKO SVIP s.r.o. Obec Víťaz
13.
Jún
2022
Zmluva č. 5/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
5/2022
Doplnená
450 536,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
13.
Jún
2022
Zmluva č. 61/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
61/2022
Doplnená
25 108,15 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
13.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
01012016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
13.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-8739/2021-180
Doplnená
4 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
13.
Jún
2022
Nájomná zmluva
SNM-MT-NZ-2022/1368
Doplnená
10 800,00 € DNA, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
13.
Jún
2022
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422406
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10.
Jún
2022
Zmluva č. 63/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
63/2022
Doplnená
1 406,70 € DSS Košúty Nitriansky samosprávny kraj
10.
Jún
2022
Zmluva č. 7/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7/2022
Doplnená
260 713,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
10.
Jún
2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8/2022
Doplnená
182 712,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
10.
Jún
2022
Dohoda 21/41/054/274 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky- nenávratná zložka - Opatrenie č.4
Dohoda 21/41/054/274
Doplnená
170 000,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
Jún
2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračného podniku ŠR
22/41/53G/30
Doplnená
334 239,21 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 237/18/11/2022
3040-2022-lsr
Doplnená
0,00 € IVORE, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77NSP1000222
77NSP1000222
Doplnená
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
10.
Jún
2022
Zmluva o dielo č.9-22
Zmluva o dielo 9-22
Doplnená
643 182,67 € EKO SVIP,s.r.o. Obec Červenica
10.
Jún
2022
Zmluva č. 46/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
46/2022
Doplnená
16 691,00 € RiVi care, n.o. Nitriansky samosprávny kraj