Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Máj
2022
Zmluva o dielo
01/2022/vo
Doplnená
271 454,44 € FEROSTA a spol. s r.o. Obec Staškov
19.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-76/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-52/2022
VTSÚ-12-76/2022
Doplnená
6 572,23 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
19.
Máj
2022
Návrh poistnej zmluvy 3619682762 - Seat Ateca BT620BR
Zmluva č.21/2022
Doplnená
172,64 € Kooperativa poisťovňa a.s. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied v.v.i.
19.
Máj
2022
Návrh poistnej zmluvy 3619660130 - Seat Ateca NR139LY
Zmluva č.20/2022
Doplnená
172,64 € Kooperativa poisťovňa a.s. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied v.v.i.
19.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
0008/2022
Doplnená
120,00 € Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Smajlovo, občianske združenie
19.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-75/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-51/2022
VTSÚ-12-75/2022
Doplnená
2 558,51 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
19.
Máj
2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-MČK-ZOS-2022/793
Doplnená
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
19.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-74/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-50/2022
VTSÚ-12-74/2022
Doplnená
4 508,09 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
19.
Máj
2022
Kúpna zmluva
24/2022
Doplnená
388 716,00 € flex-it, s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo 920214
17/2022
Doplnená
0,00 € Kinet s.r.o Obec Chrenovec - Brusno
18.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20224488_Z
Doplnená
3 892,80 € COPY PRINT GROUP, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Máj
2022
Zmluva č. 91/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
91/S/2022
Doplnená
400,00 € Súkromné konzervatórium Zádielska Košice Regionálny úrad školskej správy, Košice
18.
Máj
2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní a platobný výmer
5/2022/J
Doplnená
184,76 € Technická univerzita v Košiciach Jana Harmosová
18.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. 1/2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
1/2022
Doplnená
61 200,00 € Hlina s.r.o. Považská galéria umenia v Žiline
18.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Doplnená
1 200,00 € Congregatio Jesu, Slovenská provincia-Dom sv. Jozefa Obec Žalobín
18.
Máj
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P792-512-006-015
Doplnená
42 215,60 € Mesto Poltár MAS HORNOHRAD
18.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/17/54E/494
Doplnená
339,90 € Dobročáni Luan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18.
Máj
2022
KÚPNA ZMLUVA o využívaní telekomunikačných služieb
ALTHEA-EL4/1-52/2022
Doplnená
616,00 € Mtel a.d. Ministerstvo obrany SR
18.
Máj
2022
Rámcová zmluva o dielo - Vodorovné dopravné značenie na cestách I., II. a III. triedy ( VDZ )
80172022
Doplnená
83 344,00 € LEMUS, s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
18.
Máj
2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.2021/DC/01/002
142/2022
Doplnená
285 329,20 € STRABAG s.r.o. Obec Licince