Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Apríl
2011
Zmluva o úvere č. 101/AUOC/11
VZaH ZŠ 2001/09
Doplnená
60 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.
27.
Apríl
2011
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
AOS-VII/1/2008/Kv
Doplnená
0,00 € SAMaV Bratislava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27.
Apríl
2011
ZMLUVA O DIELO na vykonávanie kontrol,plnenia, a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
5100000235
Doplnená
4 382,00 € Livonec s.r.o. VÚ 3030 Zvolen
28.
Apríl
2011
Zmluva o výpožičke č. 2011/409 Ženijný materiál
č. 2011/409
Doplnená
9 691,13 € Úrad pre investície a akvizície Bratislava Obec Sulín
28.
Apríl
2011
Zmluva o výpožičke č. 2011/408 Všeobecný materiál
2011/408
Doplnená
56 827,51 € Úrad pre investície a akvizície Bratislava VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR – štátny podnik
29.
Apríl
2011
Vykonávanie opráv, plynových a elektrických revízií veľkokuchynských zariadení a ciachovania kuchynských váh
5100000221
Doplnená
4 400,00 € NS SERVIS SLOVAKIA, s.r.o VÚ 3030 Zvolen
3.
Máj
2011
Čiastková zmluva o poskxtnutí služby Upratovanie vnútorných priestorov v SPO Topoľčany
6100000480
Doplnená
15 325,43 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. UIA
6.
Máj
2011
Dodávka olejov a špeciálnych kvapalín
6500000039
Doplnená
0,00 € TRIPLUM, s.r.o ÚIA Bratislava
6.
Máj
2011
Zmluva na poskytnutie služieb - Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom u zamestnávateľa
6100000443
Doplnená
209 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ruţomberok ÚIA
6.
Máj
2011
Kúpna zmluva č. 2011/215 na prepravné plošiny FLATRACK 20T/1
6200000049
Doplnená
298 000,00 € TATRA EXPORT s.r.o. ÚIA
9.
Máj
2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančneho príspevku
016/2009/5.1/OPVaV
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
11.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služby
412/2011
Doplnená
28 032,46 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. STV Group a.s.
13.
Máj
2011
Poistná zmluva
0023
Doplnená
4 212,60 € Kooperativa, a.s. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
17.
Máj
2011
Neplánované opravy techniky OS SR určenej pre použitie v prípade vzniku krízových situácií
6400000173
Doplnená
9 528 758,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. ÚIA
17.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí "Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz"
315/VOP/Sk
Doplnená
7 500,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
17.
Máj
2011
Nájomná zmluva č. 03/2011
03/2011
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. STO MÚCH, Mgr. Miroslav Páv
18.
Máj
2011
Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov
6200000053
Doplnená
3 528,79 € Mincovňa Kremnica ÚIA
18.
Máj
2011
Dodatok č.2 k RD č. 012-2009-ZT III na zneškodnenie odpadov
6800000001
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a. s. ÚIA
19.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie obsluhy ČOV
5100000270
Doplnená
82 446,00 € VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš ÚŠZV Lešť
19.
Máj
2011
Zmluva o dielo č.. 2011/133 Kalibrácia meracích prístrojov
6400000193
Doplnená
144 622,80 € Letecké opravovne Trenčín , a.s, Trenčín ÚIA