Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Február
2011
Servisné a neplánované opravy leteckej techniky prevádzkovanej vo VzS OS SR
6400000009
Doplnená
138 000,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
10.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
OBU-MT_ZML_2011-1643-001
Doplnená
18 307,96 € ELASTIK-M, spol. s r.o. Obvodný úrad Martin
10.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
1 894 226,00 € Mikon spol. s r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
012/2009/3.1/OPV/D06
Doplnená
204 246,54 € Základná škola s materskou školou Slanec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
029/2009/4.1/OPVaV/D05
Doplnená
2 281 148,57 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
039/2009/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
2 638 765,20 € Technická univerzita vo Zvolena Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/2.1/OPVaV/D09
Doplnená
1 396 911,56 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
097/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
939 011,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2010/1.2/OPV/D01
Doplnená
997 969,60 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
93 224,13 € Základná škola s materskou školou 1. Československého armádneho zboru Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/2010/5.1/OPVaV/D01
Doplnená
4 369 437,88 € Vysoká škola výtvarných umení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Zmluva o krátkodobom nájme
070/60/2011/1
Doplnená
150,00 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb - ÚPS na gyn.-pôr. klinike
16/2011/Z
Doplnená
0,00 € Bons offices, s.r.o., Zlaté Moravce Fakultná nemocnica Nitra
11.
Február
2011
DODATOK č. DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130389 zo dňa 07.09.2010
DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sačurov Fond sociálneho rozvoja
11.
Február
2011
Poskytovanie jazykových kurzov pre OS SR na rok 2011
6400000016
Doplnená
80 111,66 € Vzdelávacie a poradenské centrum a.s., Košice ÚIA
11.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-1031/2010 - vonkajšie upratovanie
6100000015
Doplnená
103 500,00 € Kingston Group, s.r.o., Košice SPO Hlohovec
11.
Február
2011
Zmluva o dodávke plynu
KRPZ-KE_ZM_EO2-36-049-2011_2011
Doplnená
0,00 € SPP.a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košiciach
11.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
257/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
162 406,23 € Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
202/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
106 877,64 € Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.1/OPV/D04
Doplnená
115 720,13 € Stredná odborná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ