Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Máj
2011
Zmluva na poskytnutie služieb - Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom u zamestnávateľa
6100000443
Doplnená
209 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ruţomberok ÚIA
6.
Máj
2011
Kúpna zmluva č. 2011/215 na prepravné plošiny FLATRACK 20T/1
6200000049
Doplnená
298 000,00 € TATRA EXPORT s.r.o. ÚIA
9.
Máj
2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančneho príspevku
016/2009/5.1/OPVaV
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
11.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služby
412/2011
Doplnená
28 032,46 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. STV Group a.s.
13.
Máj
2011
Poistná zmluva
0023
Doplnená
4 212,60 € Kooperativa, a.s. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
17.
Máj
2011
Neplánované opravy techniky OS SR určenej pre použitie v prípade vzniku krízových situácií
6400000173
Doplnená
9 528 758,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. ÚIA
17.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí "Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz"
315/VOP/Sk
Doplnená
7 500,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
17.
Máj
2011
Nájomná zmluva č. 03/2011
03/2011
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. STO MÚCH, Mgr. Miroslav Páv
18.
Máj
2011
Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov
6200000053
Doplnená
3 528,79 € Mincovňa Kremnica ÚIA
18.
Máj
2011
Dodatok č.2 k RD č. 012-2009-ZT III na zneškodnenie odpadov
6800000001
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a. s. ÚIA
19.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie obsluhy ČOV
5100000270
Doplnená
82 446,00 € VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš ÚŠZV Lešť
19.
Máj
2011
Zmluva o dielo č.. 2011/133 Kalibrácia meracích prístrojov
6400000193
Doplnená
144 622,80 € Letecké opravovne Trenčín , a.s, Trenčín ÚIA
20.
Máj
2011
Dodatok č. 2 k ZOBD č. 29/528 - Taktické balistické vesty - zníženie ceny predmetu obstarávania o 1,5%
6600000107
Doplnená
0,00 € FVN, s. r. o., Praha ÚIA Bratislava
20.
Máj
2011
Kúpna zmluva č. 2011/268 - nákup "Taktických balistických viest"
6200000067
Doplnená
1 541 673,30 € FVN, s. r. o., Praha ÚIA
23.
Máj
2011
Zmluva o dielo: Údržba a profylaktické práce na trenažérových pracoviskách Sliač a Prešov
64000000182
Doplnená
199 980,00 € Virtual Reality Media, a.s. Trenčín ÚIA
24.
Máj
2011
Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení – stavebné práce
ZoD_c_603_2010
Doplnená
2 252 873,69 € LESOSTAV, spol. s r. o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
24.
Máj
2011
Rámcová dohoda na kúpu náhrad platničiek, fixátorov a náhrad tiel stavcov chrbtice
UVN-14-18-2011-025
Doplnená
595 473,68 € Transmedic Slovakia, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24.
Máj
2011
Zmluva o dielo č. 703/2011
703/2011
Doplnená
0,00 € ecorec Slovensko s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
25.
Máj
2011
Kúpna zmluva - Poľná rovnošata s DP KZ č. 2011/251
6200000064
Doplnená
219 018,23 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce ÚIA
25.
Máj
2011
Kúpna zmluva - Poľná rovnošata s DP KZ č. 2011/275
6200000065
Doplnená
514 796,28 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce ÚIA