Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Február
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
219/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
137 718,35 € Základná škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8.
Február
2011
Zmluva o splátkovom úvere
0057/2011
Doplnená
0,00 € Tatra Banka, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
8.
Február
2011
Zmluva o realizácií činností a úloh špecifikovaných v Pláne hlavných úloh URBION-u na rok 2011
01/2011
Doplnená
207 232,00 € Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
8.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
033/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
325 775,99 € Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Szölészeti és Gyümölcstermesztö szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8.
Február
2011
Dodatok číslo 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 27.4.2010
DM-21/2010-KaHR
Doplnená
38 326,10 € Alena Benešová - ODEMA Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
8.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
256/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
162 968,86 € Základná škola s materskou školou Oravské Veselé, Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8.
Február
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_28-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Mesto Vranov Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
8.
Február
2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1/170/057/2007 o zabezpečení rekondičných pobytov zo dňa 21.5.2007
1/2011
Doplnená
453,70 € Kúpele Nimnica, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
032/2009/3.1/OPV/D02
Doplnená
139 860,27 € Špeciálna základná škola, Slovenského raja 16, 053 13 Letanovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. Z55050003 na odber, úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
Z55050003
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. VTSÚ Záhorie
8.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/413: Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/413
Doplnená
0,00 € Správa a údržba ciest PSK, Prešov ÚIA
8.
Február
2011
Nákup a dodávka munície
2010/2150
Doplnená
107 364,00 € ERIK JV s.r.o. ÚIA
9.
Február
2011
Potraviny
UVN-46-58-2010-095-1
Doplnená
37 564,78 € INMEDIA, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-5
Doplnená
6 811,21 € KON-RAD, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-6
Doplnená
39 531,13 € COOP LC SEVER, a.s. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Zmluva č. 011/2009 o poskytovaní technickej služby
NZVJS-4-6/32-2009
Doplnená
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
9.
Február
2011
Zmluva o dodávke plynu
NZVJS-22-4/32-2008
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-8
Doplnená
42 884,14 € TA-TRANS, Ing.Andrej Timko, Veľkoobchod potravín ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-10
Doplnená
70 611,30 € DC NORDIA, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN