Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Žilina
6100000173
Doplnená
104 700,00 € Elastik-M, s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Hlohovec
6100000194
Doplnená
270 246,00 € Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Zvolen
6100000172
Doplnená
497 199,54 € PRIMA INVEST s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Prešov
6100000174
Doplnená
388 033,04 € ISS Facility Services s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Michalovce
6100000193
Doplnená
124 710,35 € Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Trebišov
6100000195
Doplnená
79 144,00 € Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Rožňava
6100000100
Doplnená
50 928,72 € LUX-Košice s.r.o Upratovací servis SEMaI
29.
Marec
2011
Zmluva na vykonávanie služieb
UVN-46-92-2010-0125
Doplnená
4 565,00 € EIP Services, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30.
Marec
2011
Zmluva o výpožičke, nebyt. priestor v b.č. 11 k.ú. Hronsek
64/08
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Banskej Bystrici
31.
Marec
2011
Nákup olejov a mazív
6500000062
Doplnená
0,00 € SLOVNAFT, a.s ÚIA
1.
Apríl
2011
Dodatok k zmluve č.:08/164/2000 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
6600000028
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Územná vojenská správa Prešov
7.
Apríl
2011
Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov
284/2011-S
Doplnená
307,44 € LIVONEC s.r.o. Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
7.
Apríl
2011
GO lietadla
6400000153
Doplnená
2 392 044,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
11.
Apríl
2011
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
6800000035
Doplnená
0,00 € Mäsotop, s.r.o. SCMM
11.
Apríl
2011
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
6800000029
Doplnená
0,00 € ERIK, s.r.o. SCMM
12.
Apríl
2011
Generálne a neplánované opravy PVaT
6400000149
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. ÚIA MO SR
14.
Apríl
2011
Nájomná zmluva č. 02/2011
02/2011
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. Peter Rusko-KLERUS
14.
Apríl
2011
Zmluva o výpožičke č. BB/97/10-11/2011/0902001-Vzp + vojenský objekt kasární J. Švermu v Brezne
Zov č. BB/97/10-11/2011/0902001-Vzp
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica KRPZ Banská Bystrica
14.
Apríl
2011
Rámcová dohoda- Ponožky
6500000169
Doplnená
740 000,00 € Fintex, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície Bratislava
14.
Apríl
2011
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
5100000239
Doplnená
1 230,00 € KZLM Tília s.r.o. ÚHL Ružomberok