Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
100/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
169 879,76 € Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 2, 064 80 Stará Ľubovňa Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-1-2011_2012
Doplnená
0,00 € AVE- pohrebníctvo s.r.o, ul. Fándlyho č.5, 040 17 Košice - Barca KRPZ-KE
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-2-2011_2012
Doplnená
0,00 € Pohrebná služba - Rastislav Findura, s.r.o., Ul. Slovenská č.8, 052 01 Spišská Nová Ves KRPZ-KE
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-3-2011_2012
Doplnená
0,00 € Anna Žaludková, 055 63 Helcmanovce 67 KRPZ-KE
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-4-2011_2012
Doplnená
0,00 € Blažej Szuros Pohrebná služba, Ul. Horešská č.67, 077 01 Kráľovský Chlmec KRPZ-KE
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-5-2011_2012
Doplnená
0,00 € ULTIMA TV, spol. s.r.o., ul. Komenského č.73, 075 01 Trebišov KRPZ-KE
4.
Február
2011
Servisná zmluva
130/005/2011
Doplnená
29 990,00 € Delicom, s. r. o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
4.
Február
2011
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 5.3.2003
ZM11001500
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum
4.
Február
2011
Zmluva o nájme spoločných častí domu
ZM21000006
Doplnená
2 157,60 € vlastníci bytov v dome Na hrebienku č. 35 v Bratislave Rozhlas a televízia Slovenska
7.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
017/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
494 082,00 € Neuroimunologický ústav SAV Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
OBU_BB_ZM_02614_1_2011_2011
Doplnená
29 991,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Obvodný úrad Banská Bystrica
7.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/2.1/OPV/D03
Doplnená
317 660,00 € GESTUS, a. s., Haydnova 20/C, 811 02 Bratislava Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
342 985,37 € Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
004/2010/2.1/OPV/D03
Doplnená
374 875,32 € CKV Consult, s.r.o., Ostredková 1, 821 02 Bratislava-Ružinov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
058/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
499 304,20 € Stredná odborná škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
253/2009/1.1/OPV/D07
Doplnená
228 523,30 € Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
007/2009/2.1/OPVaV/D04
Doplnená
1 379 247,96 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
024/2009/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
2 645 662,00 € Virologický ústav SAV Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
061/2010/4.2/OPVaV
Doplnená
2 974 862,37 € Geothermal Anywhere, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
036/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
163 092,61 € Základná škola, užhorodská 39, 040 11 Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ