Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Marec
2011
ZOD na realizáciu stavebných prác Nemšová - plynofikácia kotolne
6400000100
Doplnená
89 765,81 € KT-STAV s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Bratislava
6100000020
Doplnená
538 895,33 € PRIMA INVEST s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Topoľčany
61000000112
Doplnená
6 023,88 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Nitra
PSB TO-1-235/2010
Doplnená
13 299,34 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Levice
61000000115
Doplnená
5 564,06 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Zemianske Kostoľany
6100000090
Doplnená
6 341,77 € D3D s.r.o. Biskupská 52 SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Martin
61000000101
Doplnená
298 100,00 € Elastik-M, s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Ružomberok
6100000089
Doplnená
167 800,00 € Ján Slovík SEMaI
10.
Marec
2011
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 128/2010/2.2/OPVaV
128/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
939 516,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10.
Marec
2011
Zmluva o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného hnuteľného majetku za účelom jeho likvidácie a zhodnotenia
2011/842
Doplnená
0,00 € MSM Martin, s.r.o. ÚIA
15.
Marec
2011
Komisionárska zmluva č. 06-17-2010
AOS-IX/5/2010
Doplnená
0,00 € RTC plus,s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16.
Marec
2011
Rámcová dohoda na nákup ortopedických implantátov
UVN-45-12-04-2010
Doplnená
708 836,81 € Verum, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16.
Marec
2011
Rámcová dohoda na nákup ortopedických implantátov
UVN-09-12-04-2010
Doplnená
72 512,00 € BEZNOSKA Slovakia, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-20/2011
VOPTN-49-20/2011
Doplnená
0,00 € Juraj Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
16.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-16/2011
VOPTN-49-19/2011
Doplnená
0,00 € Ivan Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Žilina
6100000173
Doplnená
104 700,00 € Elastik-M, s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Hlohovec
6100000194
Doplnená
270 246,00 € Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Zvolen
6100000172
Doplnená
497 199,54 € PRIMA INVEST s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Prešov
6100000174
Doplnená
388 033,04 € ISS Facility Services s.r.o. SEMaI
21.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Michalovce
6100000193
Doplnená
124 710,35 € Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL SEMaI