Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Marec
2011
ZOPS Upratovanie vnútorných priestorov v SPO Nitra
6100000079
Doplnená
11 387,54 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
ZOPS Upratovanie vnútorných priestorov v SPO Zemianske Kostoľany
6100000078
Doplnená
79 492,00 € kampa servis, s.r.o. SEMaI
4.
Marec
2011
Zmluva o výpožičke č.2011/403 - ženijný materiál
2011/403
Doplnená
126 227,51 € Obec Rabča ÚIA
7.
Marec
2011
Dodatok č. 12 k zmluve o úvere
84/1-S-368/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
8.
Marec
2011
Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 627/AUOC/06-ZZ/4
627/AUOC/06-ZZ/4
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
9.
Marec
2011
ZOD na realizáciu stavebných prác Nemšová - plynofikácia kotolne
6400000100
Doplnená
89 765,81 € KT-STAV s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Bratislava
6100000020
Doplnená
538 895,33 € PRIMA INVEST s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Topoľčany
61000000112
Doplnená
6 023,88 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Nitra
PSB TO-1-235/2010
Doplnená
13 299,34 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Levice
61000000115
Doplnená
5 564,06 € D3D s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Zemianske Kostoľany
6100000090
Doplnená
6 341,77 € D3D s.r.o. Biskupská 52 SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Martin
61000000101
Doplnená
298 100,00 € Elastik-M, s.r.o. SEMaI
9.
Marec
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - upratovanie vnútorných priestorov v pôsobnosti SPO Ružomberok
6100000089
Doplnená
167 800,00 € Ján Slovík SEMaI
10.
Marec
2011
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 128/2010/2.2/OPVaV
128/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
939 516,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10.
Marec
2011
Zmluva o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného hnuteľného majetku za účelom jeho likvidácie a zhodnotenia
2011/842
Doplnená
0,00 € MSM Martin, s.r.o. ÚIA
15.
Marec
2011
Komisionárska zmluva č. 06-17-2010
AOS-IX/5/2010
Doplnená
0,00 € RTC plus,s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16.
Marec
2011
Rámcová dohoda na nákup ortopedických implantátov
UVN-45-12-04-2010
Doplnená
708 836,81 € Verum, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16.
Marec
2011
Rámcová dohoda na nákup ortopedických implantátov
UVN-09-12-04-2010
Doplnená
72 512,00 € BEZNOSKA Slovakia, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-20/2011
VOPTN-49-20/2011
Doplnená
0,00 € Juraj Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
16.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VOPTN-49-16/2011
VOPTN-49-19/2011
Doplnená
0,00 € Ivan Holúbek Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.