Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
016/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
345 633,03 € Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 3
11/2011
Doplnená
3 453 594,05 € MEDITRADE spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
3.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
141/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
3 328 352,80 € VÚEZ, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Február
2011
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2/2011
Doplnená
1 750,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Bratislava Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
3.
Február
2011
Dodatok c. 5 k Zmluve o poskytnuti NFP
211/2009/1.1/OPV/D05
Doplnená
74 965,17 € obec Zemne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Február
2011
Dodatok č.07/2011 k zmluve č.231062 o poskytnuti uživacích práv a vykonávani zárudnčného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu, uzatvorenej dňa 10.12.2003.
231062
Doplnená
3 220,80 € Q-BG spol.sr.o. Slovenská stavebná inšpekcia
4.
Február
2011
Zmluva o dielo č. 01/VA/2011
01/VA/2011
Doplnená
232 359,70 € Techmontstav s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
4.
Február
2011
Dodatok č.07/2011 k zmluve č.241064 o dodani aplikačných programov, poskytnutí užívacich práv a vykonávaní záručného servisu, uzatvorenei dna 23.07.2004.
Dodatok č. 7/2011 k zmluve č. 241064
Doplnená
920,40 € Q-BG spol.sr.o. Slovenská stavebná inšpekcia
4.
Február
2011
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
4/2008
Doplnená
80,00 € RNDr. Oľga Štofková Slovenská stavebná inšpekcia
4.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
326 819,04 € Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Február
2011
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
84/1-S-362/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Letecké opravovne Trenčín, a.s.
4.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služieb
7104111102-Z/01
Doplnená
69 108,92 € MW Promotion, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
4.
Február
2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
GR-763-2010
Doplnená
2 000,00 € CHATAX, s.r.o. Technická obnova a ochrana železníc,a.s.(TOOŽ)
4.
Február
2011
Služby spočívajúce v odbornom komunikačnom poradenstve
25/1130/2011
Doplnená
29 800,00 € Shaviv Strategy and Campaigns Ltd., Modiin, Izrael MDVRR SR
4.
Február
2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov"
Z-5/A/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
4.
Február
2011
Zmluva na opravu výstražných zariadení
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-137_2011_2011
Doplnená
0,00 € VÝŤAHY-Milan Barborík KRPZ Nitra
4.
Február
2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre pacientov"
Z-5/B/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
4.
Február
2011
Zámenná zmluva
KRPZ-PO_ZM_169-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € Hobby, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
4.
Február
2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-15_2010_2010
Doplnená
0,00 € Jozef Slíž-JODYGAS Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
4.
Február
2011
Neplánované opravy výzbroje a techniky prevádzkovanej vo VzS OS SR
6400000005
Doplnená
170 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii ÚIA