Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí prepravy
6100000027
Doplnená
4 458 263,40 € KUEHNE + NAGEL, s.r.o ÚIA
25.
Február
2011
Dodatok č. 1 k ZoD č. 029/2010: Sereď, Nové kasárne – rekonštrukcia budovy č. 86
6400000002
Doplnená
53 895,84 € VPÚ DECO a. s., Bratislava SEMaI
28.
Február
2011
Zmluva o dielo: GO Mi-17
2010/151
Doplnená
1 950 103,00 € LOTN a.s. ÚIA
28.
Február
2011
Zmluva BOZP/OPP
5100000092
Doplnená
438,00 € Ing. Lenka Švecová - OHSAS Ústredie ekumenickej pastoračnej Služby v OS SR a OZ SR
1.
Marec
2011
ZoD č. 02/2011 Trenčín, CL - záložné centrum (ZB) zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu GP a realizáciu diela
6400000098
Doplnená
24 000,00 € Plaut Slovensko s. r. o. SEMaI
1.
Marec
2011
Neplánované opravy techniky LPS, techniky letiskového zabezpečenia a techniky PVO
6400000006
Doplnená
60 000,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
1.
Marec
2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
020/2010/1.2/OPV/DO2
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1.
Marec
2011
ZoD na vykonávanie bežných a nálezových opráv krovinorezov, záhradnej techniky a čerpadiel
6400000090
Doplnená
800,00 € PREDOS BB, s.r.o. VÚ 3030 Zvolen
2.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-18/2011 - vykonať dielo podľa Programu č. VTSÚ-190/2011-OARVS
VTSÚ-12-18/2011
Doplnená
1 465,41 € VTSÚ Záhorie STRAŽAN, s.r.o.
2.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 27/571, ktorý znižuje jednotkovú cenu za služby zahŕňajúce analytické, projektové, vývojové a implementačné služby, služby systémovej integrácie a údržby systému integrovaného informačného systému MO SR na báze SAP
6500000011
Doplnená
0,00 € SEVITECH, a. s., Beset, spol. s r. o., Soimco, s.r.o. ÚIA
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov SAMaV Bratislava
6100000024
Doplnená
43 414,53 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov sklad PMS Brestovany
6100000026
Doplnená
86 745,06 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov Šrobárove kasárne Košice
6100000088
Doplnená
42 489,50 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov výcvikové zariadenie Kežmarok
6100000025
Doplnená
173 490,13 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov sklad MS Rohozná
6100000087
Doplnená
79 491,74 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o SEMaI
3.
Marec
2011
ZOPS Upratovanie vnútorných priestorov v SPO Nitra
6100000079
Doplnená
11 387,54 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
ZOPS Upratovanie vnútorných priestorov v SPO Zemianske Kostoľany
6100000078
Doplnená
79 492,00 € kampa servis, s.r.o. SEMaI
4.
Marec
2011
Zmluva o výpožičke č.2011/403 - ženijný materiál
2011/403
Doplnená
126 227,51 € Obec Rabča ÚIA
7.
Marec
2011
Dodatok č. 12 k zmluve o úvere
84/1-S-368/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
8.
Marec
2011
Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 627/AUOC/06-ZZ/4
627/AUOC/06-ZZ/4
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.