Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Február
2011
ČZoPS - Zabezpečenie obslužných činnosti TTZ v pôsobnosti Strediska prevádzky objektov Bratislava
KaVSU-3-1049-2010
Doplnená
342 752,00 € D3D s. r. o., Trenčín SEMaI
23.
Február
2011
ČZoPS - Zabezpečenie obslužných činnosti TTZ v pôsobnosti Strediska prevádzky objektov Malacky
KaVSU-3-1050-2010
Doplnená
212 128,00 € D3D s. r. o. Trenčín SEMaI
23.
Február
2011
Zmluva o nájme č. BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp + objekt Trhacia jama
BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica VOP Nováky, a. s.
24.
Február
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-17/2011 - vykonanie diela podľa objednávky č.j. 652/2011 zo dňa 22.2.2011
VTSÚ-12-17/2011
Doplnená
19 756,08 € S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie
25.
Február
2011
Zmluva o prenájme priestorov na balenie trhavín 01/2011
01/2011
Doplnená
100,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. MAXAM Slovensko, s.r.o.
25.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí prepravy
6100000027
Doplnená
4 458 263,40 € KUEHNE + NAGEL, s.r.o ÚIA
25.
Február
2011
Dodatok č. 1 k ZoD č. 029/2010: Sereď, Nové kasárne – rekonštrukcia budovy č. 86
6400000002
Doplnená
53 895,84 € VPÚ DECO a. s., Bratislava SEMaI
28.
Február
2011
Zmluva o dielo: GO Mi-17
2010/151
Doplnená
1 950 103,00 € LOTN a.s. ÚIA
28.
Február
2011
Zmluva BOZP/OPP
5100000092
Doplnená
438,00 € Ing. Lenka Švecová - OHSAS Ústredie ekumenickej pastoračnej Služby v OS SR a OZ SR
1.
Marec
2011
ZoD č. 02/2011 Trenčín, CL - záložné centrum (ZB) zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu GP a realizáciu diela
6400000098
Doplnená
24 000,00 € Plaut Slovensko s. r. o. SEMaI
1.
Marec
2011
Neplánované opravy techniky LPS, techniky letiskového zabezpečenia a techniky PVO
6400000006
Doplnená
60 000,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
1.
Marec
2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
020/2010/1.2/OPV/DO2
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1.
Marec
2011
ZoD na vykonávanie bežných a nálezových opráv krovinorezov, záhradnej techniky a čerpadiel
6400000090
Doplnená
800,00 € PREDOS BB, s.r.o. VÚ 3030 Zvolen
2.
Marec
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-18/2011 - vykonať dielo podľa Programu č. VTSÚ-190/2011-OARVS
VTSÚ-12-18/2011
Doplnená
1 465,41 € VTSÚ Záhorie STRAŽAN, s.r.o.
2.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 27/571, ktorý znižuje jednotkovú cenu za služby zahŕňajúce analytické, projektové, vývojové a implementačné služby, služby systémovej integrácie a údržby systému integrovaného informačného systému MO SR na báze SAP
6500000011
Doplnená
0,00 € SEVITECH, a. s., Beset, spol. s r. o., Soimco, s.r.o. ÚIA
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov SAMaV Bratislava
6100000024
Doplnená
43 414,53 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov sklad PMS Brestovany
6100000026
Doplnená
86 745,06 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov Šrobárove kasárne Košice
6100000088
Doplnená
42 489,50 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov výcvikové zariadenie Kežmarok
6100000025
Doplnená
173 490,13 € DUG s.r.o. SEMaI
3.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služby zabezpečenie fyzickej ochrany objektov sklad MS Rohozná
6100000087
Doplnená
79 491,74 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o SEMaI