Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-6
Doplnená
39 531,13 € COOP LC SEVER, a.s. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-8
Doplnená
42 884,14 € TA-TRANS, Ing.Andrej Timko, Veľkoobchod potravín ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-10
Doplnená
70 611,30 € DC NORDIA, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-11
Doplnená
5 273,80 € SINTRA, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-12
Doplnená
49 238,40 € SNIEŽIK, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-14
Doplnená
23 229,28 € DEMIFOOD, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Zmluva na služby V.O.Systém
ÚVN-81-05-02-2007
Doplnená
120,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Ú
10.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní stravovania
RVP-25-9-2011
Doplnená
0,00 € ÚLogS RVP Trenčín
10.
Február
2011
Servisné a neplánované opravy leteckej techniky prevádzkovanej vo VzS OS SR
6400000009
Doplnená
138 000,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
11.
Február
2011
Poskytovanie jazykových kurzov pre OS SR na rok 2011
6400000016
Doplnená
80 111,66 € Vzdelávacie a poradenské centrum a.s., Košice ÚIA
11.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-1031/2010 - vonkajšie upratovanie
6100000015
Doplnená
103 500,00 € Kingston Group, s.r.o., Košice SPO Hlohovec
15.
Február
2011
Doplnok č.1 k Zmluve o technickej pomoci č.2011/600, zmena techniky a materiálu v ISAF
6100000009
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA
15.
Február
2011
Doplnok č.1 k Zmluve o Dielo č.2011/100, zmena techniky a materiálu v ISAF
6400000012
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA
17.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o vývoze a zneškodnení odpadu
Dodatok č. 1
Doplnená
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. Kaluža
18.
Február
2011
Zmluva o kontokorentnom úvere
4743/11/08762
Doplnená
200 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
18.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-1034/2010 - vonkajšie upratovanie
6100000029
Doplnená
119 238,00 € Kingston Group, s.r.o., Košice SPO Rožňava
18.
Február
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - vonkajšie upratovanie
6100000031
Doplnená
305 796,08 € LBH, s.r.o., Prešov SPO Prešov
23.
Február
2011
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.2011/811 PROe.biz - poskytnutie licencie sw PROe.biz PARK verzia multi č. 274/MOSR/Sk
6100000033
Doplnená
6 432,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava ÚIA
23.
Február
2011
Dohoda o zabezpečení stravovania
PrápV-691-21/2009
Doplnená
0,00 € VÚ 1037 Martin VÚ 2370 Martin
23.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-11/2011 - organizovanie, riadenie, zabezpečenie a koordinovanie priebehu streleckých podujatí konaných v priestoroch VTSÚ Záhorie
VTSÚ-12-11/2011
Doplnená
0,00 € Športový klub polície Trnava VTSÚ Záhorie