Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/02/2011
Doplnená
1 200,00 € JUDr. Rudolf Púčik Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2.
Február
2011
Zmluva o dielo č. 9/2011
13/2011
Doplnená
1 984 593,17 € Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Kalinčiakova 5, 971 24 Prievidza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
2.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
57/2010/OPZ – Z2812012002901 – 7/2011
Doplnená
337 932,12 € Obec Petrovany Ministerstvo zdravotníctva SR
2.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
53/2010/OPZ – Z2812012002501 – 3/2011
Doplnená
321 355,32 € Obec Sačurov Ministerstvo zdravotníctva SR
2.
Február
2011
Kúpna zmluva
03/TO/2011
Doplnená
39 960,00 € Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
2.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 5
13/2011
Doplnená
881 587,00 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 1
9/2011
Doplnená
2 223 203,40 € Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2.
Február
2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
147/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
4 121 417,28 € Železiarne Podbrezová a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
2/2011
Doplnená
71 863,00 € Orange Slovensko, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 2
2/2011
Doplnená
3 655 917,30 € Timed s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2.
Február
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP
019/2009/5.1/OPVaV/D02
Doplnená
4 301 101,16 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
038/2010/1.2/OPV/D03
Doplnená
1 051 544,80 € Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/1.1/OPV
Doplnená
296 722,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
031/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
440 665,15 € Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
021/2009/2.2/OPVaV/D03
Doplnená
524 003,79 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/420, Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/420
Doplnená
0,00 € ÚIA Obec Jalovec
2.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/415, most k MT 55A, PM 55 úplný
2010/415
Doplnená
0,00 € ÚIA Vojenské lesy a majetky SR
3.
Február
2011
DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
007/2009/2.2/OPVaV/D08
Doplnená
523 469,80 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Február
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
090/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
848 328,00 € Mikon spol. s r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Február
2011
Zmluva o dodávke stravy
52/2008
Doplnená
0,00 € Anna Mátéová - HAMA stravovanie Úrad jadrového dozoru SR