Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2018
Kolektívna zmluva
95/2018
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
21.
December
2018
Kolektívna zmluva
ÚPV/96/2018
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
18.
Január
2019
Zmluva o spolupráci
2/2019
Doplnená
222 994,64 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo Úrad priemyselného vlastníctva SR
17.
Jún
2019
Zmluva o dielo (Rekonštrukcia budovy ÚPV SR)
51/2019
Doplnená
1 982 673,32 € RANDA + R s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
8.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci k technickému zabezpečeniu konferencie Duševné vlastníctvo
25/2019
Doplnená
16 880,00 € MAFRA Slovakia, a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
23.
Január
2020
Cooperation Agreement 2020
3/2020
Doplnená
0,00 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Úrad priemyselného vlastníctva SR
22.
Máj
2020
Zmluva o certifikácii systému
54/2020
Doplnená
4 644,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Úrad priemyselného vlastníctva SR
26.
Marec
2021
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
19/2021
Doplnená
0,00 € COPY PRINT GROUP, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
27.
Apríl
2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.12.2007
ZML-21/2017
Doplnená
21 918,83 € REFIN S.P., s.r.o. Protimonopolný úrad SR
17.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR pre oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž"
ZML-23/2017
Doplnená
259 224,77 € Úrad vlády SR Protimonopolný úrad SR
8.
Marec
2011
Zmluva o pripojení - zelené číslo
BA-37430/2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie
3.
Január
2012
zmluva o nájme nebytových priestorov
NR-339002/2011
Doplnená
5 500,02 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
August
2013
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií
20538-6/2013-BA
Doplnená
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa, ústredie
19.
Január
2015
Dohoda o poskytovaní údajov z registra Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
20789-18/2014-BA
Doplnená
0,00 € Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Sociálna poisťovňa, ústredie
21.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - Vojenský materiál VM 4
2010/336
Doplnená
87 992,00 € ÚIA MOSR S.M.S.,spol.s.r.o.
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103/2011
Doplnená
11 487,18 € PEZA a.s. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-2/2011
Doplnená
7 574,55 € Kipa, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-3/2011
Doplnená
8 007,59 € RYBA Žilina, spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-4/2011
Doplnená
15 390,00 € LIBEX, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-5/2011
Doplnená
6 962,82 € FIN spol. s.r.o. 5. pŠU