Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
010/2009/2.1/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Geothermal Anywhere, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
024/2009/4.2/OPVaV/DO7
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dielňa č. 3 v objekte Strediska DTČ na Moldavskej 41 v Košiciach
1358/2010
Doplnená
6 714,47 € Slovenská pošta, a. s. Pavol Janočko - P.K.M Car
24.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
020/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 04
15/2011
Doplnená
2 657 671,62 € Biomedica Slovakia s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
034/2010/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
3 194 177,37 € Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 05
16/2011
Doplnená
2 999 766,00 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-81_2011_2011
Doplnená
465,78 € Erik Sedlák - LAHER Krajské riaditeľstvop PZ v Nitre
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 06
17/2011
Doplnená
106 851,80 € BIO G, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_D01_76-2-2010_2011
Doplnená
128 089,42 € LINE-centrum s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
24.
Február
2011
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb
KRPZ-PO_D01_77-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € LINE-ar s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
24.
Február
2011
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OVO-247-018-2010_2011
Doplnená
511 187,17 € T.P.K. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Február
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-17/2011 - vykonanie diela podľa objednávky č.j. 652/2011 zo dňa 22.2.2011
VTSÚ-12-17/2011
Doplnená
19 756,08 € S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie
25.
Február
2011
Zmluva o prenájme priestorov na balenie trhavín 01/2011
01/2011
Doplnená
100,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. MAXAM Slovensko, s.r.o.
25.
Február
2011
Kúpna zmluva
19/2011/LMU
Doplnená
0,00 € CONTI-PLUS s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
25.
Február
2011
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v r. 2011
61/2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/4.2/OPVaV/D06
Doplnená
444 771,42 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
054/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
939 344,52 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
041/2010/5.1/OPVaV
Doplnená
3 871 316,76 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ