Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky ŠZM
24-2011-ŠZM
Doplnená
37 919,60 € TIMED, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
149/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
094/1.2 MP/2010
Doplnená
8 793 693,31 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
1/122/2011
Doplnená
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
23.
Február
2011
Zmluva na upratovacie služby administratívnych priestorov
158-306/2011
Doplnená
3 384,00 € Marcel Geci, Profesionálny upratovací servis, Trieda 1 mája 63, 052 05 Spišská Nová Ves Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
23.
Február
2011
Dodatok č. 4
139/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
20 508,86 € Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
227/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Ľubotín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Zmluva o dielo
1448/2010
Doplnená
6 262 983,20 € Hornex, a. s. Bratislava Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
23.
Február
2011
DODATOK č.4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
127/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Základná škola, Komenského 6 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
028/2009/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Kúpna zmluva
ZML/66/2011
Doplnená
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Február
2011
Kúpna zmluva-"Dobudovanie Centra excelencie fyziky komplexnýxh systémov"
II/1/11/FMFI
Doplnená
2 570 666,04 € Kvant spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Február
2011
Nájomná zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO2-7-062-2010_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zamestnanec
23.
Február
2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-020_2011_2011
Doplnená
0,00 € TZB Market, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
23.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
031/2010/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.2011/811 PROe.biz - poskytnutie licencie sw PROe.biz PARK verzia multi č. 274/MOSR/Sk
6100000033
Doplnená
6 432,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava ÚIA
23.
Február
2011
Dohoda o zabezpečení stravovania
PrápV-691-21/2009
Doplnená
0,00 € VÚ 1037 Martin VÚ 2370 Martin
23.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-11/2011 - organizovanie, riadenie, zabezpečenie a koordinovanie priebehu streleckých podujatí konaných v priestoroch VTSÚ Záhorie
VTSÚ-12-11/2011
Doplnená
0,00 € Športový klub polície Trnava VTSÚ Záhorie
23.
Február
2011
ČZoPS - Zabezpečenie obslužných činnosti TTZ v pôsobnosti Strediska prevádzky objektov Bratislava
KaVSU-3-1049-2010
Doplnená
342 752,00 € D3D s. r. o., Trenčín SEMaI