Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Február 2011
Zmluva o dielo
01-507/11
Doplnená
59 280,00 € ETS, spol. s r.o. Bratislava Štátny geologický ústav DŠ
22. Február 2011
Zmluva o dielo
05/TO/2011
Doplnená
25 692,35 € AMS Com spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
22. Február 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011 pre zamestnancov v štátnej službe
OBU-KK_ZM_11_2011_287_2011.pdf
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Obvodný úrad Kežmarok
22. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zlužby č.KRHZ-1456-8/2010
KRHZ-BB_D02_KRHZ-1456-8-2010_2011
Doplnená
54 000,00 € BENNY-SERVIS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru BB
22. Február 2011
Zmluva
II/2/11/FMFI
Doplnená
2 017 200,00 € Kvant spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Február 2011
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor vozidiel
ZML 3/2011 RE
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
22. Február 2011
Dodatok č.12 k zmluve o poskytovaní zlužby č.KRHZ-1456-9/2010
KRHZ-BB_D01_KRHZ-1456-9-2010_2011
Doplnená
4 300,00 € Ján Brzáč - Bč Fity Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru BB
22. Február 2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Eurokasko
ZML 4/2011 RE
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
22. Február 2011
Zmluva o poskytnutí služieb, spojených s prenájmom nebytového priestoru č. 141/2010/NS/MaS
OBU-MI_ZM_141-2010-NS-MAS_2010
Doplnená
5 010,99 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. OBU-MI
22. Február 2011
Zmluva o nájme bytu v objekte Pošta Zvolen, ul. SNP 4
46/2011
Doplnená
1 027,08 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Maroš Špurnay
22. Február 2011
Zmluva o vývoze a zneškodňovaní odpadu
OBU-MI_ZM_08-008241_2008
Doplnená
1 046,77 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, OBU-MI
22. Február 2011
Kúpna zmluva
11009/2011/ÚKSÚP
Doplnená
0,00 € JURKI-HAYTON s.r.o. ÚKSÚP
23. Február 2011
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV
Doplnená
1 397 264,85 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repobliky Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta v Martine
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
ZML 5/2011 RE
Doplnená
0,00 € ZKM Group s.r.o., Muškátova 18, 040 11 Košice Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Komplexné poistenie podnikateľov
ZML 9/2011 RE
Doplnená
1 574,33 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Prekážka 725/15, 033 01 Liptovský Hrádok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML 18/2011 RE
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA, Riadok 44, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Kúpna zmluva č.22-2011-ŠZM
22-2011-ŠZM
Doplnená
97 573,60 € TIMED, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.